Zalamegye, 1905 (24.évfolyam, 1-26. szám)

1905-05-07 / 19. szám

1905. vasárnap, május 7, Zalame&ye "iwr"inden ember életében voltak és vannak pillanatok, mikor szerencséjét, boldogságát raegálla. pithatná! Talán a neve melletti osztálysorsjegy szám egy nagyobb nyereménynyel lesz kihúzva már a legközelebbi húzásokon. Tegyen szerencsekisérletet az itt közölt névsorban levő neve melletti számmal, mely gMH" CSAKIS KISS KAROLY ÉS TÁRSA bankházában, BUDAPEST, VII., Erzsébet-körul 19. szerencséje se?* Adám .108114 Adél tóV* 105987 Adolár 102214 Adolí ' 21970 Adorlán í ^ 39770 Adrián • : 46776 .'fAdriénne.^ '91937 ^Agüüa , 102246 1 Ignesí íosioe IUU ,.aÍ0S 102247 í AUrtir ..45600. AjaiOS / v*27180 ílbsn , ; V10S980 Albert ^ 52618 1 Albin 13352 Albrecht 190738 ; Alfonz . -102224 m Alfréd K í. 20063 S Aliee - v 90672 Amália - 107175 Ambrus 79306 Andor J? 39729 39469 András,"' 45560 Angelika >2477 inna 37344 Antal 106031 Anton 102269 Antónia 54796 Aranka Arisztid Anaaud írmiu Arnold s i>. Aroa 41642 írpftd- . 90653 irtbur / 13271 Arzén 107229 Ailiia 102121 Auguszta 94923 . - 7484 108109 102271 20569 Aurél Aurél U Ealázs Bálint 1 Baltazár Bandi Barbara 79830 39747 5)0742 108412 103940 8199 21985 Barnbas 8336 Eleazar 22259 Beatrix 108030 Elemér 13246 Béla 39466 Eleonora 8274 Bencze 48174 Éliás 105976 Benedek 102199 Ella 102189 Benjámin 67648 Elvira 10801i Benő 8355 Elza 21951 Bernit 102250 Emánuel 13256 Berta 108062 Emil 21523 Bertalan 91921 Emília 38879 Bertolold 39457 Emma 8207 Bertram 21959 Ernőd 21878 Bfrl 102234 Endre 108123 Blanka 22300 Erasmus 38887 Bódog 39477 Erna 90696 Bogdán 8362 Ernesztin 33822 Boldizsár 108079 Ernő 27114 Bonifác 102264 Ervin 8529 Borbála 90687 Erzsébet 27984 Boriska 22286 Eszter 106036 Böske 8252 Etel 102157 Brigitta 91924 Eufrozina 90729 Camilla 79839 Eugénia 102266 Carolina 21070 Éva 39485 Cecilia 13252 Ezsaias 27123 Cézár 102215 Fábián 21883 Clarissa 91336 Fanni 10S0S2 Clementina 108092 Farkas 102221 Constantln 102131 Felicia 90676 Córa 12712 Félix 32090 Cornélia 39565 Ferdinánd 22227 Cristian 67é01 Ferencz 21916 Dániel 92496 Flóra 3360 Dávid 64615 Flórián 64246 Demeter 39593 Flóris 108064 Demjén 8384 Fodor 92592 Dénes 27200 Francziska 39742 Dezső 67641 Frida 23147 Domokos 21919 Fridrika 2337 Donáth 8278 Frigyes 106065 Dóra 108017 Füiöp 102182 Dorottya 103942 Gábor 90722 Döme 91939 Gábriel 59435 Dömötör 8350 Gábriella 91934 Éberhard 108095 Gáspár 21963 Edilh 91940 Gebhard 8360 Ede 21889 Gedeon 1089S2 Eduárd 106035 Gellért 103947 Edsin 39433 Gergely 93384 Elek 21964 Gertrúd 39440 Géza 91316 Johanna 8145 Lóránt 107233 GIda ' 21886 Jolán 38881 Lotbar 94903 Gilbert 8218 Jónás 108078 Lőrlne 24776 Gizella 21881 Jonathán 90703 Lueia 46907 Gottfrid 108418 Jordán 102192 Lucián 39748 GuidÓ 105995 Józsa 8128 Ludmilla 94912 Gusztáv 91913 József 79834 Ludvig 105978 Gyárfás 21809 Judith 22964 Lujza 46779 György 79314 Júlia 108107 Lukács 21967 Györgyike 39452 Julián 94929 Lukréeia 22209 Győző 21820 Juliska 23109 Magda 94969 •Gyula 8259 Jusztina 8337 Magdolna 7485 Gyuri 108125 Jutka 103934 Malvin 21918 Habakuk 102229 Kajetán 92493 Manfréd 78471 Hajnalka 21929 Kálmán 21969 Manó 45594 Hedvig 13282 Kamii 91938 Marcel 39569 Heléna 79848 Karolin 22260 Margit 100480 Henrik 106058 Károly 108034 Mária 21947 Hermán 102271 Katalin 22225 Mariska 23116 Hermina 21810 Katarina 78320 Márk 2343 Hllár 8290 Kázmér 37774 Márkus 22965 Hilda 27988 Kelemen 21979 Márta 102175 Huberth 90763 Keresztély 8549 Martin 91916 Hugó 108090 Klára 27992 Márton 20074 Humbert 102258 Klotild 106071 Máté 7494 Ibolyka 67633 Kolozs 102238 Matild 92591 Ida 21931 Konrád 22258 Mátyás 39459 Ignác 22232 Konstantin 8329 Maiim 12721 Ilka ~7489 Kornél 21921 Melania S342 Illés 108098 Kornélia 64594 Melinda 94902 Ilma 94924 Kristóf 108046 Melitta • 41648 Ilona 39494 Krisztián 103939 Menyhért 63613 Imre 102297 Krisztina 94249 Mici 108046 Ipoly 21981 Lajos 41629 Mihály 102166 Ince 91941 László 21821 Miklós 39599 Irén 102586 Laura 8253 Miksa 21962 Irma 5203 Lázár 102161 Milán 8103 István 90763 Lea 46949 Mór 64585 Iván 27990 Lehel 39579 Móric {>0657 Ivor 3S891 Lénár 106045 Mózes <>4579 Izabella 106154 Lenke 102213 Náci 22267 Izidor 90736 Leó 91911 Nándor 8346 Izor 108417 Leontln 39418 Nárcisz 22289 Izrael 102260 Leonora 22224 Matália 39745 Izsó 21903 Leopold 13355 Malhan 108421 Jakab 39487 Lídia 8221 Belli 21913 Janka 8265 Lina 27187 Heszti 108074 János 21815 Lipót Livia 90650 Hcíti 90714 Jenő 108089 Lipót Livia 33899 Hikita 21897 joachim 106193 Lorenc 34093 Norbert 3359 Oktavius Olga Olivér Olympla Orbán Oszkár Otbello Othmár Ottllla Otti Ottokár Ödön (jrzsí Pál Paula Paulin Pepi Péter Piroska Pista Pongrác Ráchel fi 21909 Rafael 108984 Regina 102293 René 60112 83844; Szalvátor 8137 I Szerafln 108058 Szeréna f 102236 91908 64617 39490 102162 102248 22195 108762 21940 108424 } 39415 21983 8273 108751 100496 102170 Szidónia Szlgfried Szilárd Taksony Tamás Tasziló Tekla Teofii Teodor Teodora Teresi \ Teréz Terka \ Tibor Tihamér Tinka ' , 90741 Titusz ; •i 60137 «•—->-­Rezső • Richárd Róbert , Rókus Róland Román Romeo Róza ; Rozália Rozina Rózsika Rudolf Salamon Sámson Samu Sámuel Sándor Sári ? Sarolta Sebestjén Simon Soma Stefania Szabolcs Szaniszló A szíves megrendeléseket postafordultával kérjük, hogy a kívánt szám időközben el ne adassék. 21917 94914 67606 » 22277 8139 ' 108100 106063 102178 60123 90694 21801 . 108459 90705 102294 \ 108002 67640 23115 108075 22215 12718 90712 108041 102585 37799 102289 39600 21968 12710 106188 102259 92495 20564 7500 • 108048 102157 ; 21908 39559 22173 106046 102239 ,.108169 \ 22191 "•>.39560 v. 5 Tivadar ( a M2223 Tódor % 107241 Ulrik ' \102227 Orbán \ <'60084 Valentin ; 8288 Valér 39448 Valéria \ 22212 Vazul , \102281 Vencel \ 79S46 Vendel; 22236 Verona i 63605 Vidor \ i 27177 Viktor \ Í108O92 Viktória Á 1 8527 Vilma % S4785 Vilmos i 156099 Vince ^ '105985 Virgil \ 108007 Walter \ 64584 Wilhelmin \22237 Wladimir 107173 Wolfram ilOi'274 Zachariás ' 20S58 Zádor 39744 Zoltán 8130 Zseni i 107158 Zsigmond \102594 Zsófia 90737! Zsuzsánna 600811 Xavér <• 48160 ;60117 V 22255 í •}, E hő 25-én a koronás jutalom-nyereményt a 8262í. szántu sorsjeggyel nyerték szerencsés vevőink. Ezzel együtt immár harmadszor nyerték bankházunkban a jutalomdijat. sserencseje a magy. kir. szab. osztálysorsjáték főelárusitó helye ( Budapest, Erzsébei-fcSrut 19. Fiókok: VI,, Váci-körilt 5.SZ, VIII., József-körűt 78. I. osztályának május 'ZD. és 26-án A sorsjegyek árai : 7s = K.1.50. V 4 = K. 3.- V 2 = K. 6.- 7, = K. 12.-

Next

/
Oldalképek
Tartalom