Áts Benjamin: Hétfájdalmu Bold. Szűz Mária nyomait követőknek mennybevezető közép arany koronája, azaz az Isten szent anyjához ébresztő imádságos és énekes könyv (Budapest, 1893)

HÉTFÁJD ALMU BOLD. SZŰZ MÁRIA NYOMAIT KÖVETŐKNEK MENNYBEVEZETÖ KÖZÉP ARANYKORONÁJA, AZAZ AZ ISTEN SZENT ANYJÁHOZ ÉBRESZTŐ IMÁDSÁGOS ÉS ÉNEKES KÖNYV, MELYET AZ ÁJTATOS KÉR. KATH. HAJADON ÉS ISTENFÉLŐ ASSZONYI HÍVEKNEK ÖRÖK LELKI ÜDVÖK ELNYERÉSÉRE IRTA Its BENJAMIN atya, SZENT FERENCZRENDŰ ÁLDOZÁR, ÉRDEMESÍTETT HITSZÓNOK ÉS MISSIONARIES. Egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. BUDAPEST, ózsa Kálmán és neje (ezelőtt Bucsánszky A.) tulajdona. wm

Next

/
Oldalképek
Tartalom