Harmonia Sacra. A magyar kórus énekeskönyve (Budapest, 1937)

Énekek - Az egyházi évre

KÖNYÖRGŐ KORMENETEKRE. MISSIÓRA 146 66 SZ.V.U.53 SZEND R El ISTVÁN Kersch (1902) -Bozóky: Halotti Énekeskönyv (18*1) I I I pl I 1. Könyörülj Is - te - nem én bű-nös lel - ke 2. TováJb-bá mo - so - gasd bűnöktől lel -• ke 3. Vétke -im lel - ke - met, mint ki gyök, úgy mar 4. Is-te-nem! e - gye - dűl el-le-ned ve' - let PJ. J J Jrj J ^ i __J_ J P fr r r-f r rr T' Szá-na-kozz im - má - ron szo-mo-rú szí - ve - men, Tisztítsdmeg,gyógyítsd meg se-bek-tól szí - ve - met, Mint é-les tö - vi - sek szí-ve-met át - jár - jak-. E - löt-ted el - le - ned gonoszt cse - le - ked - tem; UÁ .± 'JJ J > J MM m p wm. r r r m 1». , ' r r Ha- ra- god-nak mennykö - vet, e-lesnie-gyes to - rét, Bű-ne - i - met meg-val-lom,nyilváijta-pasz-ta-lercm Ho - va fus-sak szí - ned-tői, fegyveres ke - zed-tői? Ke-gyel-mes Ür - is - te - nem! mihasznod vesz-te-nem? riJ j i* .-ki J mf I l----__

Next

/
Oldalképek
Tartalom