Lányi Ernő - Greksa Kázmér: Cantate. Ima- és énekgyüjtemény a kath. tanuló ifjuság számára (Eger, 1898)

I CANTATE. IMA- ÉS ÉNEK-GYŰJTEMÉNY A KATH. TANULÓ IFJÚSÁG SZÁMÁRA. * AZ EGRI ÉRSEKI HATÓSÁG JÓVÁHAGYÁSÁVAL. * SZERKESZTETTÉK : LÁNYI ERNŐ, Dr. CREKSA KÁZMÉR, SZÉKESEGYHÁZI KARNAGY, CIST. R. ÁLDOZÓPAP, KÉPEZDEl TANÁR. FŐCYMNASIUMI TANÁR. Az imák az egyház, a szentek és honi ősirodalmunk imáinak szebbjei a szükséges oktatásokkal, az ájtatos- sági gyakorlatok, társulatok és lelki olvasmányok ismertetésével. Az énekek a legrégibb időtől napjainkig megjelent honi nyomtatott és kéziratos énekgyüjteményeinkből vannak kiszemelve és az ifjúság hangterjedelméhez mérten, egyházias modorban, 4 hangra alkalmazva, latin és magyar szöveggel.--------O-------­E GER. NYOMATOTT AZ ÉRSEKI LYCEUMI NYOMDÁBAN. 1898. flra egész vászonkötésben 1 jrt. 20 kr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom