Zalai történeti tanulmányok - Zalai gyűjtemény 67. (Zalaegerszeg, 2009)

Tanulmányok és források Zala megye történetéből - Molnár András: A zalai nemesség politikai erőviszonyai 1847-ben

Talabér Zsigmond (1813-?), 1841-től 1844-iggyúrni szolgabíró, Sárszeg (K. j.) Tolnay Károly (1813-1897), ügyvéd, táblabíró, 1844-től 1847-ig főszolgabíró, 1847/1848- ban országgyűlési követ, 1848/1849-ben országgyűlési képviselő, Nagygörbő (Sz. j.) Tóth Lajos, ügyvéd, városi jegyző, Kanizsa (K. j.) Töreky Ferenc (1793-?), táblabíró, 1828-tól 1831-ig első alügyész, Vita (Sz. j.) Töreky József, 1834-től 1844-ig esküdt, Vita (Sz. j.) Töreky Károly (1820-?), ügyvéd, Vita (Sz. j.) Tuboly Alajos, 1840-től 1847-ig aladószedő, 1847-től 1849-ig alszolgabíró, [Kis]Páli (E.j.) Tuboly Lipót (1823-?), ügyvéd, Zalaegerszeg [származási helye: Szentliszló] (E. j.) Tuboly Mihály (1797-?), 1835-től 1849-ig főjegyző, Nagylengyel (E. j.) Varga Lajos, táblabíró, Ságod (E. j.) Zathureczky Ferdinánd, ügyvéd, táblabíró, uradalmi ügyész, Palin (K. j.) D) Állásuk miatt ellenzékiek Ádám Antal, ügyvéd, Káptalantóti (T. j.) Ádám János, 1837-től 1849-ig gyúrni szolgabíró, Káptalantóti (T. j.) Ágoston József (1799-?), ügyvéd, táblabíró, 1844-től 1849-ig alszolgabíró, Lövő [szár­mazási helye: Nemesapáti] (L. j.) Baka János, 1834-től 1848-ig esküdt, Baksa (L. j.) Barcza Sándor, ügyvéd, táblabíró, 1840-től 1844-ig első alügyész, 1844-től 1849-ig fő­ügyész, Csabrendek (T. j.) Bessenyey Ákos (1812-1873), tiszteletbeli esküdt, Gelse [származási helye: Szentmi- hály] (K. j.) Bogyay József, idősebb (1806-1872), 1840-től 1847-ig alszolgabíró, 1847-től 1849-ig fő­szolgabíró, Keszthely (Sz. j.) Büky József,49 Eger (K. j.) Csárits [Ferenc] (1807-1895), 1834-től 1848-ig esküdt, Dekanovec [származási helye: Vesica] (M. j.) Csesznák János, ifjabb, táblabíró, Dekanovec [származási helye: Szentilona] (M. j.) Csillagh Lajos (1789-1860), táblabíró, 1837-től 1848-ig másodalispán, 1848/1849-ben első alispán, Bekeháza (E. j.) Csupor László (1808-?), [tiszteletbeli?] esküdt, Csabrendek (T. j.) 49 Személyét nem sikerült azonosítani. Egerben egyetlen nemesi összeírás sem említ Büky (vagy Bü­ki) nevű személyt, az 1845. évi nemesi kataszterben pedig csupán a Lövői járásban található Vaspörön szerepel Büki József. 151

Next

/
Oldalképek
Tartalom