Politikai küzdelmek Zala megyében a két világháború között I. 1918-1931 - Zalai gyűjtemény 62. (Zalaegerszeg, 2006)

Politikai küzdelmek Zala megyében 1918-1931

tény Egyesülés többségi pártjának vezetői, Huszár Károly korábbi miniszterelnök, és Ernszt Sándor a továbbra is hasonló néven szereplő pártot (KNEP) alapították meg. A másik legitimista csoportosulást Friedrich István - szintén exminiszterel- nök - és ifjabb Andrássy Gyula gróf neve fémjelezte, ők a Keresztény Földmíves- és Polgári Pártot hozták létre. A két csoport között inkább személyi, mint elvi ellentétek voltak, de mivel Zala megyében mindkettő állított jelöltet, szükséges megnevezni őket. A továbbiakban az egyszerűség kedvéért a vezetőik neve alap­ján emlegetjük őket. , A Huszár - Ernszt - féle KNEP jelöltjei: Keszthely: Reischl Richárd Lenti: Túri Béla Pacsa: Bartos János Zalaszentgrót: Tarányi Ferenc E párt esetében Zala megyében az a sajátos helyzet állt elő, hogy képviselőik egy kivétellel a korábbi kormánypártban politizáltak. Az új jelölt, Bartos János a Felvidékről származott, ő is ízig-vérig kereszténypárti politikus volt. 1911-ben néppárti programmal lett országgyűlési képviselő. Már a háború előtt részt vett keresztényszocialista mozgalmakban, 1908-ban pedig Budapesten, a Katolikus Népszövetség titkára lett. A Tanácsköztársaság bukása után a keresztényszocia­lista párt vezetői között találjuk,135 majd a kormány Észak-Dunántúl kormánybiz­tosának nevezte ki. 1920-ban az ugodi választókerület képviselője volt, a KNEP jelöltjeként. Andrássy-Friedrich párt: Zalaegerszeg: Friedrich István volt miniszterelnök Zalaszentgrót: Fangler Béla volt képviselő A másik legitimista párt jelöltjeit csupán két fő, egyik vezére, valamint Fang­ler személyében helybeli képviselő alkotta. Ők már határozott ellenzéki magatar­tást tanúsítottak, oly annyira, hogy Fangler ellen kampánybeszédei miatt eljárás is indult. A nemzetgyűlésben egyike volt a legradikálisabb elképzeléseket han­goztató antiszemita képviselőknek (68. sz. dokumentum). Most is a „felekezeti béke megbontása" volt a vád ellene, csakhogy ezúttal ez nem a zsidó vallást jelen­tette. Batyk községben tartott beszédében a kormányról szólva a következőket mondta: „Idejöttek Erdélyből ezek a protestáns urak és itt protestáns politikát akarnak a nyakunkra hozni, ami ellen kötelessége minden katolikus embernek 135 Gergely 1976. 234. p. 57

Next

/
Oldalképek
Tartalom