Németh László - Paksy Zoltán: Együttélés és kirekesztés. Zsidók Zala megye társadalmában 1919-1945 - Zalai gyűjtemény 58. (Zalaegerszeg, 2004)

Dokumentumok a zala megyei zsidóság történetéből

Nagykanizsa, 1928. február 13. A Nagykanizsai Izraelita Nó'egylet bálja 51. Halló, Olympos! Az Izr. Nőegylet mulatsága Nagykanizsa, február 13. Nagyobb arányú, szebb látványosság nem igen szokott lenni a kanizsai farsan­gon, mint az Izraelita Jótékony Nőegylet évenként megismétlődő revüje. Az idei revü az eddigieknél is hatalmasabb keretek közt mozgott, úgy a műsor terjedel­me, mint a kiállítás, de nem kevésbé a páratlanul tömeges érdeklődés szempont­jából is. A szombati és vasárnapi estéken akkora volt a zsúfoltság a Polgári Egy­let nagytermében, hogy még a karzaton is frakkos urak szorongtak. Ott volt a nézőtéren, a két estén a város egész zsidósága és igen nagy számban felekezeti különbség nélkül a társadalom minden rétegének képviselői. Az első estét külö­nösen ünnepi jelentőségűvé avatta dr. Kállay Tibor országgyűlési képviselő és nejének, velük a keresztény társadalom notabilitásainak megjelenése. A 8 képből álló „nagy revü", ami a mulatság műsorát képezte, valóban meg­érdemelte a nagy jelzőt. Ami szemnek szép, az mind kápráztató tömegben vo­nult fel a revü színpadán. A keret az Olympos modernizált paródiája volt, ebbe illeszkedtek bele az egyes képek és a 14 számból álló tánc-revü pompás, meglepő­nél meglepőbb jelenetei. Az „Otthon" dialógját sikerültén adták elő dr. Ney Hu- góné és Lichtenstein Sándor, majd „Ámor prológját" szavalta kedvesen Schwarz Bözsi. Az „Olympos" sok kacagást kiváltott jelenetéből kivált Ollop Géza, aki - pri­mus inter pares - László Imréné, dr. Welwarth Dezsőné, Szabados Annus, Sugár Klári, Brandl József, Lichtenstein Lala görög istenek közt Jupiter szerepét játszot­ta. Szép volt a múzsák (Domány Klári, Szegő Lili, Kisfaludi Stefi, Reisz Manci) klasszikus tánca, nem különben Hoffmann Edit szóló tánca. Deutsch Rózsi sok leányos finomsággal énekelt meleg hangjával egy részletet a Xerxes c. operából. Kedves volt a két herold: Rosenfeld Berti és Weisz Edith. A következő jelenet, a „Városi park" volt a revü legvidámabb és helyi aktuali­tásánál fogva igen nagy sikert aratott része. Ebben is mindegyik szereplő teljesen a helyén volt és egyforma részese az elismerés állandó zajának. Lichtenstein Lala, Lichtenstein N., Hirschl N., Szabados Annus, Sugár Klári, dr. Ney Hugóné, Lich­tenstein Sándor, Brandl József jeleskedtek ebben a képben. Igen mulatságos volt Holczer Elli és Fischer Feri rikkancs duója, aminek apacs táncuk volt a koronája. 199

Next

/
Oldalképek
Tartalom