’56 Zala megyei kronológiája és személyi adattára I. - Zalai gyűjtemény 57/1 (Zalaegerszeg, 2004)

Lenti járás

Október 28. A községi tanács irodájában megválasztották a forradalmi tanács tagjait. Megalakult a nemzetőrség, parancsnoka Hordós István lett.222 Október 29. Körmendi László, Joós Károly, Göncz István, Forgács Géza, Forgács Ferenc, Táncos József, Borsos Pál, és mások autóbusszal Zajdára mentek. Megrakták fegy­verekkel, amit Zalabaksán szovjet támadás esetére kiosztották. November 9. A régi vezetők átvették a község vezetését. Ernecz István Lendvaújfalu 1908. április 19. Anyja neve Horváth Anna. Foglalko­zása földműves. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. Forgács Géza Csabrendek 1922. február 10. Anyja neve Kustos Mária. Foglalko­zása gyógynövény-felvásárló. A forradalmi tanács elnökhelyettese volt. Küldöttként tagja volt a járási forradalmi tanácsnak is, ahol Zalabaksát képviselte. A forradalom leverése után elhagyta az országot. Hordós István Kerkabarabás 1914. február 21. Anyja neve Tóth Mária. Foglalkozá­sa földműves. A nemzetőrség parancsnoka volt. Horváth István Zalabaksa 1920. november 20. Anyja neve Horváth Rózába. Fog­lalkozása ÁG dolgozó. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. Kalamár János Zalabaksa 1909. június 10. Anyja neve Soós Etel. Foglalkozása laka­tos. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. Táncos József Belsősárd 1920. ápribs 10. Anyja neve Lapat Anna. Foglalkozása föld­műves. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. Varga Kálmán Zalabaksa 1933. április 23. Anyja neve Borsos Franciska. Foglalko­zása földműves. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. A forradalom után elhagyta az országot, de amnesztiával visszatért. 222 A forradalmi tanács az állatorvos lakásában tartotta üléseit. 67

Next

/
Oldalképek
Tartalom