Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1611-1655 - Zalai gyűjtemény 39. (Zalaegerszeg, 1996)

Regeszták

törökökkel és tatárokkal indul a keresztény nép elnyomására). A vármegye általános fel­kelést rendelt el. 1134. (I. 346.) A közgyűlés a szükséges megbízólevelekkel ellátott követek útján el­rendelte, hogy minden két jobbágyporta után állítsanak ki egy jól felszerelt lovast. Ha­sonlóképpen tegyenek a földesurak is egy héten belül, vagyis november 1-jéig. A Mura­közből és a Zalán inneni részről Körmendre, a Zalán túlról Szentgrótra gyülekezzenek a hadak mustrára. Az ellentmondókat az alispán, vagy megbízottja büntesse meg az ország törvényei értelmében. 1135. (I. 346.) A megyei hadak kapitányává egregius Balogh Pétert választották. Havi fizetésére császári pénzben 60 forintot rendeltek, vagy a katonák számát figyelembe véve fizessenek az egytelkesek 20 dénárt. 1136. (I. 346.) A közgyűlés határozata szerint ha a földesurak késlekednének, és nem tudnának a megadott terminusra lovasokat állítani, pénzt szedjenek be a portális össze­írás alapján, és a befolyt pénzen állítsanak lovasokat. 1137. (I. 346.) Ha a vármegye tudomására jutna, hogy vannak izgató, pártos [Bethlen Gábort támogató] emberek a megyében, azokat a főkapitány és az alispán fej és jószág­vesztésre ítélheti. ZALA MEGYE TÖRVÉNYSZÉKE 1624. január 11. (feria 5. proxima post festum beati Pauli primi eremitae), H.n.21 1138. (I. 347.) A törvényszék és az alispán, mint felperes néhai Pethő István felesé­ge, Bakolcsa (Bakóiéba) Orsolya jobbágya, Varga Benedek ellen, aki a Zala megy ei Za- lamindszent faluban él. Az alperest Péter Mihály alszolgabíróval 1623. december 11-én Lövő faluban idézték meg, távollétében nem személyesen, hanem Bede György zala- mindszenti jobbágyon keresztül. A felperes és a törvényszék nevében Büky István előad­ta, hogy Varga Benedeket lopás, rablás, házasságtörés és nővérével való vérfertőzés miatt vádolják. Mivel sem úrnője, sem az alperes nem jelent meg, levelesítették. 1139. (I. 347-348.) A törvényszék, mint felperes Csáfordon lakos agilis Litterati György ellen lopás és rablás miatt. Tetten érték, most a fogdában van. A következő tör­vényszékre állítson negyven jóhírű és becsületes embert, aki hajlandó mellette tanús­kodni, addig maradjon a fogdában. Az alperest Asztalnok István képviselte. 21 Az első törvényszéki bejegyzés. 45

Next

/
Oldalképek
Tartalom