Gazdaságtörténeti tanulmányok - Zalai Gyűjtemény 34. (Zalaegerszeg, 1993)

Turbuly Éva: Egy zalai köznemes, Deák László vagyoni viszonyai és gazdálkodása

az érdekeltek úgy emlékeztek, hogy az inscriptiót Nádasdy utódjával, Eszter­házy Gáborral Deák II. Péter megeró'sítette, és azt testvéreire is kiterjesztette. A pontos nemzetiségi tábla felállításakor komoly akadályokba ütköztünk. 6 Anyakönyvi bejegyzések, peres és közigazgatási iratok, összeírások hiányos és gyakran következetlen bejegyzései alapján állt össze a mellékletként közölt családfa, amely többé-kevésbé pontosnak mondható. A nemességszerzők közül Mihálynak egy agglegény fia volt, Ferenc, vele ez az ág az 1730-as évek végére kihalt. Péter három fia közül János esküdt magtalanul halt el. Ferencnek egy fiát, III. Pétert ismerjük, aki aladószedoként, majd regestátorként működött. O volt Zala megye első kinevezett levéltárnoka, aki 200 éve, 1790. szeptember 9-én lépett hivatalába. 7 Pályafutását főadósze­dőséggel koronázta meg az 1800-as évek elején. 8 1785-ig Dabronakon, majd Zsitkócon élt, későbbi lakóhelyét, vagyoni viszonyait nem ismerjük. Valószínű­leg agglegény volt, utódja nem maradt. 9 A családi vagyon megalapítója a harmadik fiú, II. Péter lett, aki valamikor az 1690-es években született. Első adatunk róla az 1719 decemberében megtar­tott tisztújítás, amikor Nemesbaky járásában alszolgabíróvá választották. 10 1735 áprilisától 11 kilenc éven át főszolgabíró volt. 1744 augusztusában 12 fő­szolgabírónak és alispánnak is jelölték, azonban egyik tisztséget sem nyerte el. Mintegy kárpótlásul táblabíróságot kapott, családjából elsőként viselve a meg­tisztelő címet. Két felesége volt, az első valószínűleg Zajgár Anna, akitől Gábor fia, a haza bölcsének nagyapja született. 13 A második asszony Gaiger Zsuzsan­na, tőle négy gyermeke született. László 1744-ben, Anna 1747-ben, Ferenc 1751-ben. 14 Franciska születési évszámát nem ismerjük. Deák Péter vagyona szépen gyarapodott. 1746-ban Tárnok, az orokláni és vörösfalui puszták földes­ura, Petáncon is birtokos. 15 Neve utoljára 1752-ben szerepelt a közgyűlési 6 Nagy Iván közismert, családtörténeti munkájában mindössze a politikus Ferencet, és bátyját, Antalt említi: Nagy Iván: Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Pest, 1858. C—GY. 260. p. Ferenci Zoltán könyvében a leszármazási táblák 18. századi adatai hiányosak, olykor tévesek: Ferenci Zoltán: Deák élete, I—II. Bp, 1904. 7 ZML. IV. l/a. 1785. december 28. 1790. szeptember 9. 1790. november 20. 1795. május 4. 8 ZML. Limbus Deák Péter föadószedő iratai 1804—1812. 8 ZML. IV. l/e. Nemesi összeírások, 1786, 1795. 10 ZML. IV. 17a. Kgy. jkv. 1719. december 5. 11 ZML. IV. l/a. Kgy. jkv. 1735. április 19. 12 ZML. IV. Va. Kgy. jkv. 1744. augusztus 21. 13 ZML. IV. l/a. Kgy. jkv. 1748. július 14. 14 Magyar Országos Levéltár R. 22.1. 5. 18 ZML. IV. 1. dd. Inhibitiones F. 2. 1846. ZML. IV. 14/a. 364/5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom