Gazdaságtörténeti tanulmányok - Zalai Gyűjtemény 34. (Zalaegerszeg, 1993)

Bilkei Irén: Egy zalai köznemes pályája a a XVI. században

BILKEI IRÉN CSÁNY ÁKOS — EGY ZALAI KÖZNEMES PÁLYÁJA A XVI. SZÁZADBAN 1. A Mohács utáni évtizedek Magyarországán vagyunk, a török világ kezdetén. Állandósul az ország három részre szakadása, a bizonytalan határok mentén az egyezségek, békekötések ellenére folynak a kisebb-nagyobb csatározások, pusz­títások és a súlyos végvári küzdelmek. Zala a Habsburgok által birtokolt országrész peremén fekszik, végvárai a török elleni élethalálharc fontos bás­tyái. A külső ellenség fenyegető jelenléte ellenére a magyar társadalmat belső pártharcok bomlasztják. A magyar nemesség egyszerre több ellenséggel vívja harcait: a török hódítókkal, a Habsburg érdekekkel, valamint foggal-körömmel harcol saját jogai megvédéséért. Magatartására jellemző Zala megye 1581. nov. l-jén tartott közgyűlésén hozott határozata: „Őfelsége mandátumára a pozso­nyi országgyűlésre az alábbi követeket küldi a megye..., hogy a nemesi szabad­ságot minden törekvésükkel megvédjék, a szabadságról tárgyaljanak és az ország uraival egyező véleményt alakítsanak kd." 1 Történeti kutatásunk már régen bizonyította, hogy a XVI. század zűrzava­ros viszonyai, belső pártharcai és a török támadások egyenes következménye volt a korszak fejlődésének jellemző vonása: a nagybirtok gazdasági, katonai erejének és politikai súlyának megerősödése. A várakkal megerősített, helyen­ként tartomány nagyságúra növekedett nagybirtokok voltak meghatározó gazdasági funkciójuk mellett a magyar érdekek legerősebb támaszpontjai is. A gazdasági és a politikai szerep mellett átformálta a XVI. század magyar társadalmát is. A nagybirtokok urai töltötték be az országos főméltóságokat és a katonai főtisztségeket, hatalmuk alól nem vonhatta ki magát a közne­messég sem. A familiáris kapcsolat részben átalakult, a nagybirtokos szolgála­tába állt köznemest most servitornak hívják, aki szolgálataiért éves fizetést (németül: Jahrgeld, a korabeli magyar szóhasználattal élve Jargalást" ) ka­Zala megye közgyűlési jegyzőkönyvei (kjkv.) 1581. XI. 1. ZML. I. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom