A szabadságharc zalai honvédei 1848-1849 - Zalai Gyűjtemény 33. (Zalaegerszeg, 1992)

BONA GÁBOR: AZ 1848/49-ES HONVÉDSEREG ZALA MEGYEI SZÜLETÉSŰ TISZTJEI

ülnök volt Zalaegerszegen. A megye árvaszéki elnökeként halt meg 1877-ben Nagykanizsán. 98 KOPPÁNYI GYULA szül.: Zalaegerszeg, 1831, r. katolikus, Koppányi Fe­renc megyei főadószedő fia. Diák. 1848. nov. 10. (okt. l)-től hadnagy, a világosi fegyverletételnél főhadnagy a 47. honvédzászlóaljban. 1849 novemberében be­sorozzák, 1851 áprilisában leszerelik. 99 Bögellői KOSÁR (Kossár) FERENC szül.: Nemesvita, 1820. szept. 21., r. katolikus. Vármegyei hivatalnok fia. Gimnáziumi tanulmányait követően belép a cs. kir. 1. huszárezredhez (1835). A szabadságharc kitörésekor tizedes a 4. Sándor cár nevét viselő huszárezrednél. Ezredével Jellacic támadásától a vilá­gosi fegyverletételig a Feldunai — VII. — hadtest kötelékében küzdi végig a szabadságharcot. 1849. jan. 9. (l)-től hadnagy, végül főhadnagy. A júliusi Her­nád-menti ütközetek egyikében megsebesül. 1849 őszén besorozzák, 1857-ben huszár őrmesterként szerel le. Később csendbiztos, majd kerületi jegyző. A kiegyezés idején szülőhelyén, illetve Keszthelyen él. 1869-től főhadnagy, majd százados a magyar királyi honvéd­ségnél. 1889-ben Budapesten él — nyugállományban. 100 KOVÁCS FERENC Keszthelyi Georgikonon végez, uradalmi gazdasági gya­kornok. 1848 nyarán önkéntes lesz a 7. honvédzászlóaljban, s itt szolgál a zász­lóalj 1849 február elején Lipótváron történt fogságba eséséig. 1849 márciusá­ban Bécsből szabadon engedik. Komáromba megy, s máj. 6-án szolgálatra je­lentkezik a várőrségnél. A zala megyei honvédegylet kimutatása szerint végül hadnagy lett. 1867-ben gazdatiszt Keszthelyen. Megh.: 1887. Keszthely, 56 éves korában. 101 KÖNIGMAYER JÁNOS szül.: 1825 körül. 1848 szeptemberétől a Zala me­gyei önkéntes nemzetőrzászlóalj őrmestere. Nov. 25. 16)-tól hadnagy, 1849. máj. 8. (l)-től főhadnagy az 56. honvédzászlóaljban. Valószínűleg Komáromban teszi le a fegyvert. 1867-ben Neszele községben — ma Kaszaháza — gazdálkodik. 1912-ben Budapesten hal meg. 102 KÖSZÖRŰS JÁNOS lesenceistvándi illetőségű, r. katolikus. A forradalom kitörésekor gyógyszerész. 1848 júniusától honvéd önkéntes — a tüzérséghez kerül. Október 17-én — ekkor már tizedes — kitűnik a letenyei csatában. Ké­sőbb tűzmester, 1849. júl. 7. (l)-től hadnagy a 2. 6 fontos lovasütegnél a II. hadtestben. Világosnál esik fogságba. A kiegyezés idején a Szabolcs megyei Honvédegylet tagja. 103 KÖVESY JÓZSEF Zala megye Honvédegyletének 1867-ben kelt nyilvántar­tása szerint a szabadságharcban hadnagy volt — a 7. (?) honvédzászlóaljnál. A kiegyezés idején földbérlő Kővágóörsön. 104 KRIZMANICS LAJOS szül.: 1818. Henye (Balatonhenye?, Ördöghenye?), r. katolikus. 1848 őszétől önkéntes, 1849. jan. 1-vel hadnagy az 56. honvédzászló­aljban. Júniusban áthelyezik a 97. honvédzászlóaljhoz. Végül júl. 16-val főhad­nagy ugyanitt. 1850 februárjában besorozzák, s csak öt év múltán bocsátják el. Később ügyvéd Zalaegerszegen, ugyanitt, 1888-ban bekövetkezett haláláig. 105 KUGLER NÁNDOR (Sándor) szül.: 1829. szept. 29., Keszthely, r. katolikus. Polgári születésű, a bécsi politechnikum — műszaki főiskola — hallgatója. A forradalom hírére hazatér. 1848. aug. 15-től közvitéz, aug. 30-tól tizedes a Za-

Next

/
Oldalképek
Tartalom