Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból - Zalai Gyűjtemény 26. (Zalaegerszeg, 1987)

Balogh Elemér: Országgyűlési választások Zala vármegyében

Választókerület Név és mandátum Pártállás Baksa Simon Pál liberális ellenzék Csáktornya Glavina Lajos liberális ellenzék jobbszárnya Béke párt 38 Kanizsa Bója Gergely liberális ellenzék balszárnya Keszthely Tolnay Károly liberális ellenzék 1849. március l-ig Csányi László 1849. július 28-tól kormánypárt balszárnya Letenye Horváth József Szentgrót Deák Ferenc liberális ellenzék jobbszárnya Béke párt Tapolca br. Putheány József liberális ellenzék 1849. március l-ig Zalaegerszeg Csertán Sándor liberális ellenzék 1861 Alsólendva Molnár Pál felirati párt Baksa Simon Pál felirati párt Csáktornya Inkey Ádám felirati párt Kanizsa Sümeghy Ferenc felirati párt Keszthely Tolnay Károly felirati párt Letenye Királyi Pál felirati párt Szentgrót gr. Batthyány felirati párt Zsigmond Tapolca Botka Mihály felirati párt Zalaegerszeg Szabó Sámuel felirati párt 1865 Alsólendva Molnár Pál Deák-párt 39 Baksa Simon Pál Deák-párt Csáktornya Szabó Imre Deák-párt Kanizsa Sümeghy Ferenc Deák-párt Keszthely Tolnay Károly Deák-párt Letenye Királyi Pál Deák-párt *f Egy csoport már az 1847/48. évi országgyűlés kezdetén Széchenyi, Lónyay Meny­hért, Pázmándy Dénes, Szentkirályi Móric vezetésével ún. „középpártot" akart alakítani. Erre nem került sor, munkálkodásuk azonban mindvégig éreztette ha­tását: a változó helyzetben mindig az országgyűlés jobboldalát képezték, Debre­cenben lépnek színre Béke párt néven. Ld.: Az 1848/49. évi népképviseleti or­szággyűlés, szerk. Beér János (Bp. 1954). ay 1866. januártól 1875. március l-ig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom