Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból - Zalai Gyűjtemény 12. (Zalaegerszeg, 1979)

Kerecsényi Edit: A nagykanizsai Gutmann-család felemelkedése a nagyburzsoáziába

6.. A beliscsei üzem főrészvényesei 1910 táján. Ül Gutmann László. Alinak jobbról balra: Gutmann Henrik (Vilmos fia), Gutmann Ottó és Viktor (Aladár fiai), Gut­mann Artúr (Ödön fia), Gutmann Ernő (Aladár fia). A dinasztia-alapító Henriknek 4 leánya is volt. Kanizsai viszonylatban a másodszülött Hedvig és a harmadszülött Berta nevével találkozunk gyakran. Hedvig (szül. 1842-ben Nagykanizsán, megh. 1922-ben ugyanitt) 1860-ban egy gazdag kanizsai magánzóhoz, Vidor (Weiss) Samuhoz ment feleségül, aki pénzügyletekből élt. Igazgatósági tagja volt a Nagykanizsai Takarékpénztár RT-nek, majd a Kereskedelmi és Iparbank RT-nek. megalapítása után pedig 80 részvénnyel a Nagykanizsai Sörgyár RT Igazgató Bizottságának is tagja lett. 58 A század elején a Csengery út 5. szám alatt elegáns emeletes házat épít­tetett. Apósa, később pedig sógora, Vilmos példaként állt előtte, s bár szinte fukar volt, igyekezett mindenben követni példájukat. Anyja elhunyta után 43 éven át Hedvig volt az Izraelita Nőegylet ,,örökös elnöke". Ő alapította 1888­ban a Nagykanizsai Szegények Tápintézetét, melyben felekezeti különbség nél­kül kaptak a város szegényei ebédet. 50 Örökölte anyja tisztségét a Nagykani­zsai Kisdednevelő Egyletben és aktív tagja volt a Vöröskereszt Egyletnek, va­lamint a József királyi herceg Szanatórium Egyesületnek is. 60 58 Halis— Hoffmann i. m. 296, 306—307 1. 59 Winkler i. m. 6—10 1. m Halis— Hoffmann i. m. 258—261 és Füredi i. m 30 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom