Deák Ferenc országgyűlési levelei 1833-1834 (Zalaegerszeg, 1997)

Deák Ferenc levelei Oszterhueber Józsefhez - 3. Pozsony, 1833. július 4.

sérelmünk orvoslását annak sorára nyilván fen tartottuk. Bors munkáját ez úttal viszsza vette. Azt eddig az újságból is tudod: hogy a Koronázási Templomnak tornyát, mellynek tetején kereszt helyett Magyar Korona volt, a menykő meg csapta, s a torony el égett. Láttam én Barátom az Óriási Koronát a déli nap sugarai­ban magosán és pompásan ragyogni, de láttam azt más nap a menykő által le sújtva, a tűzben kormossá pörzsölve, porban heverni és két Magyar utszai kolompár31 legénynek kalapácsai alatt darabokra szakadni, és még sem le­pett ez meg annyira, mint tegnap előtt a Blumenthali külső városban porrá égett öt hitvány háznak tekintete. A Tornyot és Koronát gazdag emberek állítják helyre, de ezen öt háznak tulajdonosi nyomorult napszámosok, kik­nek csak nem mindenök, az egyiknek még egy gyermeke is benn égett, - a tegnapi Kerületi ülésben közel ezer forintot gyűjtöttünk számokra. Két nap óta itt szép, lassú esők vannak, jó ez mindennek, csak épitő em­bernek nem, de a Közjóért tudom te is Sógor örömmel tűröd azt. Újságot utolsó Leveledben Írni nem tudtál, irok én tehát néked, zalait kettőt; az egyik az, hogy szegény Háry Bábi32 meghalt, a másik pedig, hogy Koppányinak33 vásznát a V[árme]gye ház udvaráról ellopták. Azomban, ha újságot nem tudsz is kedves Jósim, irj Te csak nékem magadról és kedveseinkről, irj Kláriról, a jó, a kedves Testvérről, irj komolyat, irj enyel- gést, csak irj; mindenkor jót teszel igaz szerető barátoddal D. Ferencz Antalt, Magadat és Klárit, Barátinkat is, különösen Loizit34, Koppányit, Nedeczkyit35, Fleischackert36, Csányi Lacit, Istókot, Tubolyt 37, Farkas Já­nost38, Bertalan Palit39, Hertelendy Gyurit40, egyszóval valamennyit ezerszer csókolom. Antal és Horváth41, tudom Egerszegen nem lesznek, ezeknek tehát különössen írtam meg azt, a mit néked irok. - Isten veled. íme küldök egy német pasquillust42, mulassátok véle magatokat. Jegyzetek 1 A június 12-i főrendi ülés után. 2 Július 4-én. 3 Deák - utasítás hiányában - nem szavazott. 41

Next

/
Oldalképek
Tartalom