Zala megye történelmi olvasókönyve (Zalaegerszeg, 1996)

Dokumentumok

alantas korteseszközökkel sikerült biztosítani, nem vállalta el a követséget. A történtek őt igazolták; a következő, szeptemberi közgyűlésen ismét a maradiak kerültek többségbe, és arra utasíttatták a megye követét, hogy ne támogassa a nemesi adófizetés bevezetését. Deák új taktikához folyamodott. A megye 1844 novemberében tartott közgyűlésén, ahol nem jelentek meg tömegesen az adót ellenző kortesek, visszaállíttatta az adófizetést támogató megyei határozatot, és kijelentette: "tegyen bár az ellenfél kortes-erővel bármit a haladás elvei ellen, mi azt a legközelebbi gyűlésen, melyre ők korteseket nem hoznak, meg fogjuk vál­toztatni !". Az országgyűlés időközben nem fogadta el a közteherviselés bevezeté­sét, pedig már közel járt hozzá. A közteherviselés ügyének országgyűlési bukása után, 1844 decemberében a tolnai liberálisok vezére. Bezerédj István mutatott követendő példát: önként vállalta az adófizetést. 1845 januárjában Kossuth La­jos vezetésével néhány Pest megyei nemes is hasonló felajánlást tett. Őket követte Zala megye 244 nemesének felajánlása: Deákkal élükön kijelentették, hogy ad­dig is, míg a tárgyban törvény nem születik, hirtokarányosan fizetni fogják a háziadót. A közteherviselés 1848-as bevezetését megelőzően ez volt a legnagyobb méretű önkéntes adóviselés az országban, bár a vállalt adónak még felét sem fizették be. Alulírottak ezennel kijelentjük, hogy mi addig is, míg a nemesi rendnek adó­mentességet az igazság és közérdek kívánatihoz képest végképpen megszünteti a törvényhozás, tettleges részt kívánunk venni a közterhek viselésében; ugyanazért kötelezzük magunkat, hogy míg élünk, s a megye kebelibcn lakunk vagy bírunk, a megyei beligazgatás költségeinek birtokaránylag reánk eső részét, vagyis annyit, amennyi ezen beligazgatási költségekből reánk esendő volna - ha mindenki birtokaránylag részt venne ezen teherviselésben - évenként a megye házipénztárába mint rendes adót be fogjuk fizetni, magában értetődvén, hogy ha majd a törvény állandó és rendes adózás alá veszi a hon polgárainak minden osztályait, akkor reánk nézve is ezen kötelezésünk helyett a törvény rendelete fog szabályul szolgál­ni. Deák Ferenc f és összesen 223 társa ] Forrás: ZML. kgv. ir. 1845:530. (az adózók sajátkezű aláírásával) Irodalom: Molnár András: "A zalai ágyúzás". Zala illegve önkéntes adózói (1845- 1848) In: Századok, 1996. 5. sz. 187

Next

/
Oldalképek
Tartalom