Zala vármegye története. Oklevéltár 2. 1364-1498 (Budapest, 1890.)

habitarum, in comitatu Zaladiensi existen ...... in qua est ecclesia lapidea in honorem beaté Margarethe virginis et martyris fundata, ipsos omnis iuris titulo concernencium vellent introire; super quo fidelitati vestre firmiter precipi­mus et mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Nicolaus de Zyl vei Blasius de Bede aut Johannes de eadem aliis absentibus homo noster ad facies predictarum porcionum possessiona­riarum, vicinis et commetaneis eiusdem universis inibi legi­timé convocatis et presentibus accedendo, introducat prefatos Stephanum et alios predictos in dominium earumdem, sta­tuatque easdem ipsis cum cunctis earum utilitatibus et per­tinenciis universis, iure ipsis incumbente perpetuo possiden­das, si non fuerit contradictum, contradictores vero si qui fuerint, evocet ipsos contra eosdem nostram in presen­ciam ad terminum competentem, racionem contradiccionis eorum reddituros; et post hec ipsarum introduccionis et statucionis seriem cum nominibus contradictorum et evoca­torum si qui fuerint, terminorumque assignato nobis fideliter rescribatis. Dátum Bude, feria secunda proximo post festum beatorum Viti et Modesti martyrum, anno dpmini Millesimo quadringentesimo vigesimo sexto. A zalavári conventnek a beiktatásról szóló 1426. jul. 28-án kelt bizonyságleveléből, melynek a Szenterzsébeti Térjék cs. ltárában őrzött eredetijéről másolta Osutor Imre. 209. A vasvári káptalan előtt Kutasi Theryek Ferencz, János és Tamás utódai, kik egy őstől származtak, ha magtalanul elhalná­nak, az alább felsorolt birtokokban kölcsönös örökösödést kötnek ki. 1426. jul. 16. Nos capitulum ecclesie Castriferrei, memorie commen­damus tenoré presencium significamus (így) quibus expedit universis, quod Stephanus et Anthonius filii Francisci dicti Theryek de Kwthus ab una, parte vero ab alia Georgius filius Johannis et Benedictus filius eiusdem de dicta Kwthus, a tercia namque parte Fabianus filius Thome de prescripta Kwthus, coram nobis constituti personaliter, oraculo vive vocis confessi sunt in hunc modum, quod quia ipsi ab uno

Next

/
Oldalképek
Tartalom