Deák Ferenc ügyészi iratai 1824-1831 (Zalaegerszeg, 1995)

Deák Ferenc Ügyészi Iratai

Ferenc nemes Fitos Istvánt tulajdon földjénél megtámodván, az ösztökével öszvetagolta, és pajkos káromkodások között annak szentjét, teremtését, csoszogó Istenét szidalmazta, de már előbb is egyízben Tóth Jánost, máskor pedig Bodor Örzsét, mindkettőnek Istenét, szentjét káromolván, kegyetlenül megverte, a hazai törvények értelme szerint, mint fertelmes káromkodó és véres verekedő bűnpörbe idéztessék. Kehidán Januarius 8án 1831. Deák Ferenc becsületbeli tiszti alügyész Eredeti, de Fitos Bernárd esküdt kézírása, csupán a keltezés és az aláírás s.k. ZML. Büntetőperek 1831. Fasc. 30. No. 81/82. (a per mellékletei között). Deák indítványára a megye 1831. április 18-i közgyűlése büntetőpert rendelt Kanta Ferenc ellen. 269 A pert 1831. szeptember 7-én indította meg a megye törvényszéke előtt Ágoston József első alügyész. A törvényszék Kanta Ferencet bűnösnek találta, és 1831. november 28-án 1 havi, katonai vasban, közmunkával, heti két napi böjttel eltöltendő tömlöcre, valamint a fogvatartás költségeinek megfizetésére ítélte. 270 88. Kehida, 1831. január 8. Deák ügyészi véleménye az erőszakoskodással gyanúsított Győrfy János bocföldei nemes ügyében. Zala megye 1829. augusztus 10-i közgyűlése elé terjesztette be Pesti György bocföldei lakos a panaszát, amelyben verekedéssel és lopással vádolta az ugyancsak helybeli Győrfy Jánost. A közgyűlés Marton József alszolgabírót küldte ki az eset kivizs­gálására. 271 Az alszolgabíró 1830. január 11-én nyújtotta be jelentését, majd Kuthy Pál főügyésznek adták át az ügy vizsgálati iratait 272 Nemes Győrfy János bocföldei lakos ellen Pesti György ugyan bocföldei lakos azeránt panaszolkodik 1. szám alatti kérelemlevelében, hogy az a panaszolkodót tu­lajdon szőlejében parlagkapálás alkalmával megtámodta, mocskos kifejezésekkel il­lette, sőt nála lévő fejszéjével a panaszolkodónak fiához, Pesti Józsefhez úgy hoz­závágott, hogyha az elugorván földre nem bukik, könnyen halálos vágást kaphatott volna; panaszolkodik továbbá ő még arról is, hogy nemes Győrfy János a mezőről két kereszt gabonáját ellopta. Ez utolsó panasznak valósága a 2. szám alatt idemel­lékelt tiszti vizsgálatból ki nem világosul, mert az ötödik, hatodik és hetedik tanúk ZML. kgy. jkv. 1831:1305. ZML Büntetőperek 1831. Fasc. 31. No. 81/82. ZML. kgy. jkv. 1829:2076. Uo. 1830:136.

Next

/
Oldalképek
Tartalom