Zalamindszent-Zalaszentlőrinc - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 25.

Zalaszentgrót 25.509. 157

minden tartozéka a török fennhatósága alatt adózik /"iao omnes pertinentes illius eisdem praefatis hostmbus tributa pendentes subiecti sint."/ - egymással megegyeznek* Becsehely Imre urának teljes megbízásából Zychy Györgyöt a vár prefektusává, a vár javainak gondozójává és az ellenségtől való védelmezőjévé teszi. Hagymás Péter javaslatára egy helyettes castellanust, négy gyalogost, egy éjjeli őrt rendelnek a vár védelmére. íizek élel­mezésére 100 köböl búzát adnak a Zala folyón lévő malomból. Ha­sonlóképen a prebendákból és a hegyvánból is kapnak. - A saját szőlőkből való bor üagymás Péteré. - Hagymás Kristóf és Margit szőlejéből való bor "communiter per thabernas educillabuntur unde solutiones faailiares et familiae et aliae necessitatis Cas ri Zenthgroth provideatur." A castrumot egyébként mindkét fél jobbágyai restaurálják és meg­erősítik. Hagymás Péter pedig Zychy György prefektus által gondos­kodik az élelmezésről és a szőlők müveléséről. A. 1575. Ker. Já­nos születése előtti vasárnapon. Sill, Szombathely. • 30. Dic. Zala. 4. köt. 123 v. 1. 1576. Zenthgrotth Hagymásiaké: 3 lakott porta 17 pp. 4 1. 21 libertinus et servitor 40 desertae Veszpr. püspöki It. 4 pp. et inquilini. • 31. ZÁL. Litt. Instr. Pasc. 3. nr. 63. A. 1584. Zenthgroth /Zala/ Isthwanffy Miklós a vasvári káptalanhoz, Botthyani Boldizsár ügyében, aki tanúkihallgatásokat kér. In Baar, 1548. okt.17. A káptalan kiküldte Abstenius Balázs óneklőkanonokot, aki The-

Next

/
Oldalképek
Tartalom