Zágorhida-Zalalövő - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 24.

Zalalövő 24.504. 94

Zalaegerszegi áll. lt. Inquisitiones. Pasc. Xl/5. 1717. Szalalövő falu íarkas Mihály Pórszombattya-n lakott, onnan Lövő-re ment csá­szár szolgálattyá-ra, Hős katona volt, onnan fogságba esett Kanisa-ra: kiszabadulván Egerszög-re ment lakni, egy Ságod-i lányt vett feleségül. Minthogy Egerszeg-öt a tatár elégette Ságodba ment lakni és Boldogfa-n is vett jószágot. / Körülbelül 58 esztendővel ezelőtt ment Szalalövő-re, ki azon időben török kézbe esvén stb./ /A Sz/ent/ Gochardi harctér előtt 7-8 évvel járt Parkas Mihály a tanú attyánál Kutos-on./ Szabó 106. Zalaegerszegi áll. lt. 1720. Inquisitiones. Pasc. XII/82. Lövő oppidum Kulcsár jános az Alsólendva-i uradalomhoz tartozó Rédics-ről szökött el és most Lovászi-ban lakik. Szekeres •'-stók Gáborjánházá-ról Iklód-ra szökött,/Pasc. XII/85./ Györe Balázs ugyanonnan Dobronokra /Pasc. XII/86./ Svetich György a Batthyány uradalom Prástja nevü falujából Eger­szeg-re szökött /Pasc. XII/88./ Szolár Mátyás a Mmraiszómbat-i dominiumbél Palkócz-ról szökött Lövő-re./Pasc. XII/89./ Szabó 107. ZAL. Conscriptio. Univ. Ö. 21. 1720. Portalis Regnicolaris Conscriptio, 1720. 204-205.p. Lövő oppidum /Zalalövő/ BelBBficsgy család birtoka. Perneszy-

Next

/
Oldalképek
Tartalom