Tótszerdahely-Vörrű - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 23.

Vörcsök (Ma: Csörnyeföld része) 23.490. 14

Dic. Zala. III. 549.1. 1566 Werchek Hassaghy Imre 4 quart. servus 3 pauper 2 A Zychy cs. 2 tagja 5 quarta servus 5 pauper 10 /íJB! Érdekes az esküt tevő biró neve: Blasius Thevjkews/ K.Gy. H.R.A. 672/18. 1566 Inventaria castelli Yer-chek per egr. Mich. Zychy ad manus Mg. de- •. Kápt. Jegyzőkönyv Z. köt. 20 1. 16 sz. Werchek possessio Zychy Tamás vallja, hogy gabonahiány miatt / penuria seu caritate /?/ annone et frumentor-um/ birtokrészeit, amit ő örökölt és amit testvére Zychy János után kapott 'Zayk, Phynthaffalwa /Csánki 54 1./ ffalwa, J akabffalwa, Mer%owlcz, /Mersöle, • Csánki 82./ Chehe /Csánki 42, Csehi, ma puszta Hagykanizsa mellett /Werchek /ma Vörcsök, Csánki 123/ possessiokban édesapjának,Zychy Rafaelnek és az ő élettársának Beregzoi Hagymás Annának 18 forintért elzálogositot­taugyhogy Zychy Rafael a megszökött jobbágyokat minden eszközzel az előbbi helyzetbe állithassa vissza és Zaychy Tamás által elide­genített jogokat is visszaszerezhesse. A. 1582. A. 1582.

Next

/
Oldalképek
Tartalom