Tótszerdahely-Vörrű - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 23.

Vörcsök (Ma: Csörnyeföld része) 23.490. 14

Zalavári hh. lt. 1/1162. Az oklevél vége, dátum leszakadt. W ércnek possessio /V/ercheek/ Zych-i Benedek még a mohácsi'vész előtt meghalt, kiskorú fia: Rafael az anyja gyámsága alatt maradt; 1522-be-:. viszont a bátyja: Zsigmond gyámsága alá került a Somogy m-i .• és a Zala m-i Pynthafíalwa, Bwdafíalvva, Jakabffalwa, iviersewcz, Cheke 03 •• 1 Wercheek possessio-beli birtokaival együtt. Zsigmond a mohácsi csatában elesett, az özvegye is meghalt, s most Rafael a Zsig­mond lányán: Zsófián, a Zenyessy György feleségén követeli a fen­ti birtokokból a gyámság ideje alatt húzott kb. 5000 R jövedelem megtérítését. Szabó 6. Zalavári hh. lt. 1/1147. 1540. herchek possessio * A néhai Zych-i Benedek fia: Rafael: Mihály fia: Psrenc és László fia: István uj adományként kapják a Zala m-i Sy Zayk, Fyntha­ffalwa, Bvjdaffalwa, Líersevalcz, Cheke, v. : e\vrchek és Ballaba egész possessio-kat és Feirethífalw prédiumot, valamint a Lewrcek­ffalwa predium-ban, Gwthorffewlde, Kysffalvrd, Hahoth és Zerdahel po3sessio-kban fekvő birtokrészeiket és nemesi kúriát Zecdahelen. 7. OL. Dic. Zala. 2. köt. Pol. 552/v. . 155 Vverchek összesen 10 porta = 2 3/4 sessio A porták közül servus = 2 A porták közül pauper = 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom