Semjénháza-Szécsisziget - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 21.

Semjénháza 21.414. 39

ggaj énháza 1373: Semyenfeulde /ZO. II. 68/, 1420: Sernyenhaza /Csánki III. 101/, 1720: Somjénfölde /Regn. Conscr./, 1913: Semjénháza /Hn./ Az ószövetségi eredetű bibliai Simeon személynévnek magyar fejleménye /Garlmbos: Váradi Regestr. 21/. Névt. III. I.c. 2. Semj énháza . Zala via. Le tényei .járás Semjénfölde. -3 mjenhaza /1420: Dl. 10994., 1484: Dl. 1^976./ Molnári és /í'óth/- Szerdahely saomszédos nemesei egyikének nevéből ismerjük. - Megfelel a mai Semjénháza helységnek, az em­iitett faluk szomszédságában. Azonban ugyancsak*nemes ember nevé­ben: Semyenfeulde alakban is felmerült már 1373-ban. / Zalai okit. II. 68./ - Csánki: III. p. 101. Seéynfölde. Horvát falu 3/4 mf-nyire Alsó-Lendvától délkeletre.­Korabinsky: p. 660. - 1786. Semlyénháza, Horvát falu, földesura Inkey uraság, lakosai katoli­kusok, fekszik Alsólendvához hároranegyedmérföldnyire, határja közép szerű, vagyonnyai különfélék. - Vályi: III.p. 2,;2. 1799. Semlyénháza. /Semlyénfölde/. Falu, 47 házzal, 352 rk, lakossal.­Nagy: I.p. 353. - 1828. Horvát falu. 47 házzal. 352 rk. lakossal. Tótszentmárton leány­egyháza. F.u. Inkey 1 és 1/4 mf-nyire Nagykanizsától. - Thiele: I.p. 147. - 1833. Semlyénháza /Sömlyénfölde/ Horvát falu, % 35Í kath. lakos. F.u. Inkey család. - Fényes: D. I. p. 516. - 1836. Horvát falu, 318 kat. lakos. F.u. Inkey U.p. Nagykanizsa. - Fényes: III-IY, p. 42. - 1851. Hozzátartozik még Ibrikdpuszta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom