Petőhenye-Pusztaederics - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 19.

Petrikeresztúr 19.381. 51

Petrikeresztur. Zala vm. Novai járás Petri /Pétör/. Terra de Petur /1260: Haz. okmt. VI. 107./ Petry, Pethry. / 1407. DL. 36656., 1466: Dl. 3&405./ Felsew­petri, Alsopetri. /1435: Zalai okit. II. 486./ Pelsewpetur, ál­sopettri. / 1439: Dl. 36680./ 1493: Dl. 36729., 1513: DL. 32206./ Ma Petrikeresztur, Zalaegerszegtől dny. Hajdan / Lajstromunk szerint/ Keresztúr is külön helyiség volt. Petri­ben Czupi Albertnek, Vasperi Jánosnak, Szegi Péter özvegyének l-l adózó j. portája volt itt. Ugyanitt egy telkes nemesek ekkor: a Lajos, a két Vas, a két Baza, a két Csima, a Számár /Zamar/ Rencsei, Herczeg és Kovács családok. - Csánki: III. p. 94. Keresztúr, Az 1513. évi adólajstrom Petri mellett is sorol fel ilyen nevü falut, melyben Keresztúri Jánosnak 1 adózó j. portá­ja volt, ugyanitt 1 telkes nemesnek ekkor: Csikós, /Csikós?/ János, Keresztúri Benedek özvegye, Györgyfi András, Patai /Pa­csai?/ Péter és László - e helység a mai Petrikereszturnak /részének/ felel meg, mely néven /Petthry Keresthwr/ már 1497­ben előfordul. /Cs. Pogány cs. Ilt. - Csánki: III. p. 70. Keresztúr /Petri/ E község Zalalövőtől keletre fekszik. 1438-ban Zala-, 1484-ben Vas megyéhez számították. - Holub: p. 111.-1483. Magyar falu a nagykapornak! járásban. - Korabinsky: p. 279.-1786. Idgyét Mura vize szokta elönteni, erdeje van és fuvarozásra jnódja. Vályi: II^jp. 349.- 1799 . __&t*Wl M. / ^Ojr Palu, rk. fiokegyház, 21 házzal, 169 rk. lakossal.- Hagy : I.p, 348. - 1828. Magyar falu, rk. fiókegyház, 21 ház, 169 rk. lakos. Milej leány­egyháza. Jó szántó-föld, szőlőtermelés, erdőségek, juhtenyész­tés. Nemesi euria. P.u. Dőry. Pekszik Zalaegerszegtől 4 mf-nyire.­Thiele: I-II. p. 128. - 1833. Petri-Keresztúr. Magyar falu, 187 kath. 4 sido lakos. P.u. többen. - Pényes: I.p. 514.- 1836. Magyar falu, 180 kath. lak. Ut.p. Egerszeg. - Pényes: III-IV. p. 208. - 1851. Csőszihegy. Csőszi. A falu ezt a nevet a henne lakos "Csőszök­től" /praeco/ kapta, kik a várakhoz tartozó szolgák voltak. A földjüket, amely ekkor ugy látszik - már lakatlan volt - István ifj. király adományozta el 1260-ban. - Holub: p. 59. - 1260.

Next

/
Oldalképek
Tartalom