Petőhenye-Pusztaederics - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 19.

Petrikeresztúr 19.381. 51

• • 6. Vannak-e a község életében eredeti és különös intézmények, leletek stb.? nincsen, d/ Szociális igazgatás 8. Körorvos székhelye és annak távolsága? Zalaegerszeg,22 km Hány magánorvos lakik a községben, nincs. II. Kocsmák és vendéglők száma? 1 kocsma Van-e szálloda, fogadó és hány? nincs Van-e közfürdő? nincs. III. Közművelődés Hány és milyen jellegű és fokozatú iskola van a községben? 1 r. kath. elemi népiskola, 2 tanterem, 2 tanerő. Ipar és kereskedelem 9. Hol van a község állandó piaca? Zalaegerszeg, 22 km. Hová gravitál a község? " 10. A községbeli kereskedések száma és jellege? 2 szatócs üzlet. Szövetkezetek száma és jellege /név szerint/: nincs. Iparosok szakma és foglalkozási ágak szerint: 1 cipész, 3 bognár, 2 asztalos, 2 kovács 1 takács. 11. Gyárak, ipartelepek és azok átlagos nagysága hajtóerő és munkáslétszám szerint? nincs. V. Községi háztartás. 4. A községre kivetett egyenes adók: Földadó 1387.74 K, Házadó: 479,05 K, Ált. kereseti adó: 348,05 K, Vagyon és jöv. adó: 114 K. 5. Fel nem sorolt más községi jövedelmek? ­96. PfttT>,i,ke,res 7 i t "r község, Novai járás. Külterületi adatok 1930. Külterület: Jelenlévő népesség: 23 Kereső népesség: 12 ebből Őstermelő: 12 Mg. kereső összesen: 4 0-10 kh. 4 cseléd: 4, munkás: 1 összesen u.annyi

Next

/
Oldalképek
Tartalom