Náprádfa-Ozmánbük - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 17.

Olaszfalu (Ma: Kemendollár része) 17.348. 6

Szombathelyi Állami Levéltár. 1557. Vasvári kápt.hiteleshelyi jkv.II.k.338-39.0.151 sz. Olasz /Zala mi/ Kyskenesy Ghepew-i nemes Pabyan Mihály a maga és Gáspár, Kele­men és István fiai nevében, valamint Pabyan Ferenc és ennek Bá­lint, Benedek, Balázs, Pál György és Pabyan Miklós. Majd meg Nagy Balázs, Kasza Simon, Kasza A 'arkas és Lykach Ambrus, továbbá Danch Gáspár mindnyájan a mondott Ghyepew lakosai, Katalin ne#e és Danch Jakab fia, ugyanama Gáspár fiainak nevében és nemes Ilona urnő hajdan Olasz-i Myklós Mihály neje, nemes Olasz-i Kewsz Mihály valamint az összesek és egyesek nevében egy teljes jobbágyi népes sessiót az eladástól, a rájukirástól és minden elidegenítéstől, amelyen Begyek István lakik az előbb irt Kyskenesy Ehyepe»-n Zala megyében és a szántóföldeket, réteket és más erdőket, amelyek hozzá tartoznak, a kiváló Bebresy Thelekesy Imrét, valamint Máté és Cruciger Istvánnak /levati/ fiait, továbbá Szentherzsebet-i Theryek Tamást, Pált, ós Sebestyént és Nadasd-i Darabos Mátyást Jánost és Gergelyt, Ebergen-i Farkast, más összesen és egyes mind­két nembéli embereket a megvételtől, a magukhoz vevéstől, elfog­lalástól stb. hivatkozva királyi leiratra is, eltiltat.-1557 Eisericordia vasárnap utáni hétfőn / máj.3./. Takács Ince, Szombathely. 6. OL.Pest.es .lt-a. /Gersei Pető lt./ 1564 Rsz.64. No 252/a. /4/ K ap0 rnak Olazffalw Zala megye hatósága hitelesen kiadja Gersei Pethew Benedek és László nyilatkozatát, mely szerint Gerse-i pethew Mihály, 1563 pünkösd táján a Zala m-i Olazffalwa possessioban P. B enedeknek egy jobbágytelkén csűrt épittetettgi s a deserta sessiót azóta is erőhatalommal kézibe tartja. A panaszttevők panasza nyomán a megye egyik szolgabirája P.Mihályt a Kemend.i várból kitűzött határnapra a megyei Sedria elé idézi. K.Gy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom