Náprádfa-Ozmánbük - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 17.

Nemesnép 17.341. 60

műveletlen szántóföldjeivel, vizeivel, kaszálóival, erdeivel, berkeivel, hegyeivel, völgyeivel, szőlőhegyeivel, folyóvizei­vel, halastavaival, halászterületeivel, malmaival és azok helye­ivel, minden hasznával, tartozékával, kiegészitő részeivel ne­mes Kosz Jakab és Lőrinc ugyanazon Neaesneep lakóinak és Jakab Katalin nevü leányának és örököseinek ainden jogával örökre és visszavonhatatlanul 23 magyar forintért örökre,, adta, eladta.- 1553* Sz. Márton püspök előtti csütörtökön. / nov.9«/ 'Takács Ince, Szoabathely. 12. P. 650. Tallián lt. 1555­Neaesnép L. Szentgyörgyvölgye. Nádasdy Tamás adománylevele s kapornaki konvent statucieja. Statuciónál Neaesnép-i lakosok. 13. Zalavári hh. lt. 1/1186. 1562. Nemesnep, possessio Neaesnepi Sassaa Literati Pál, Nagh István, Zabo Mihály, Mart­hon György, Pál, Ambrus, másik György ós István, Adoryan György, Jakapffy György, János és Mihály, Zakal István, Benedek, Péter és András, Byenes Geigely, másik Gergely, Pál, László, Bertalan és Miklós, Aadrasffy Péter w totalem et integraa possessioaea ipso­rum Kerektho, aliter Nemesnep" uj adományul kapják. Az iktatásnál aegjelentek: Györghfalwa-i Chethe Parkas ís Boz­wary Benedek, Zenthgyörg^hwelgye-i Zabo Balázs és Cheresnyes Balázs és a Banffy-ak Chezthregh-i, Marokffewlde-i, Kebele-i, és a Gyerghffalwa-i Hermán Balázs Baglyadh-m jobbágyai. Szabó

Next

/
Oldalképek
Tartalom