Náprádfa-Ozmánbük - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 17.

Náprádfa (Ma: Gutorfölde része) 17.339. 54

Náprádfa 1430: NapradfaJ.wa /Z0. II. 466/, 1720: Náprádfa /Regn. Conscr./, 1790: Náprádfa/TOMASICH/ Minden bizonnyal a szláv Neporad személynévvel azonos. /Kniezsa: Névtud, vizsg. 24./. - Návt. III.1. a. 2. H. 446.: Hiafölde S ü. 305.: Himföld© Pn.: Hirafölde Náprádfa Náprádfa határában volt, a bt-től É-ÉK-re: Z. 152/9. sz. Sz.I. 3. Náprádfa , Zala va. Novai járás. Náprádfalva, / Nabordfalva/ Poss, Napradfalwa. / 1430: Zalai okit. II. 466. és DL. 12257./ Nagurdfalva. /1446: Muz. Ilt./ Peleske várához tartozott. Ma Náprádfa, Novától DK-. Csánki: III, p, 85. Magyar fala a nagyobb Kapornaki járásban. - Korabinsky: p. 437.­1786. NapMdfa. Náprádfa. Magyar falu, földesura gr. Szétsényi uraság, lakosai catholikusok, fekszik Pölöskétől délnek három és féló­rányira, a lakosok többnyire fazekasok, s v cserépedényekkel ke­reskednek vásárokban s falukról-falukra., határja tágas, föld­gyei elegek, réttyei jók és elegendők, legelője, erdeje elég, de a vizáradások kárositani szokták. - Vályi: II. p. 666. - 1799. falu, 22 házzal és 188 lakossal. - Nagy: I.p. 350.- 1820. Magyar falu, 22 ház, 188 rk. lakos. Páka leányegyháza. Földműve­lés, szőlőskertek, erdőségek, vendéglő épület. F.u. gr. Széche­nyi. Thiele: I-II. p. 187-1833.

Next

/
Oldalképek
Tartalom