Milej-Nagyrada - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 16.

Murarátka 16.330. 37

Murarátka . Letenyei járás. Gazdacimtár Földbirtokos neve: Közbirtokosság Földterület: 100 kh. Ebből legelő: 9 kh. Erdő: 15 kh. földadó alá nem: 76 kh. A földbirtok kat. tiszta jöv. arany korona: 53 Birtokos: Rüdt-Collenberg Veiprecht Hugó gr.Dödigheim Földterület: 1568 kh. szántó: 361 kh. kert: 6 kh. rét: 42 kh. szőlő: 11-kh. legelő: 89 kh. erdő: 974 kh. nádas: 8 kh. földadó a nem: 77 kh. A földbirtok kat.tiszta jöv. arany korona: 5225 A birtokos összes földbirtokának területe kh.: 1568 55. Zala megyei Levéltár Főispáni 822/945.sz. 1945. augusztus 27. Murarátka földosztás Juttatott gazdák száma 139 Dr Juhász Miklósné 56. ZmL. XXIV. 501. Tanfelügy. 4668/1948. Murarátka Iskola: 6 osztályos Tanulóinak száma: I-IV-ben: 96 V-VI-ban: 49 Tantermeinek száma: 2 tanitóinak száma: 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom