Milej-Nagyrada - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 16.

Milej (Ma: Milejszeg része) 16.321. 69

"Szegh"-ek, hanem "Szer"-ek az öregember szájában!. K.Gy. De csak ez a kettő! Később is! - fejeket szedném azoknak a Vasallyai Gombásoknak; nem Egyedek volnának, Gombás István szakadot Kerese Szeghben /NB! Itt ismét a Szegh"!/, annak fia János házasodot Milejben Ábrahám Szeghben és az Ábrahámok közül való leányt vett el, á kinek fiai lettek itten Benedek István, György, András és Bálint; Benedeknek György fia, Istvánnak fia Lengyeli Egyed Ferencz, Györgynek János; András éli, Bálint megh halt maradék nélkül, ad 3' tium . Hallotta néhai Gombos Istvántul, hogy á mely jószágot Milejben, Becsvölgyén, Konya Szeren, Csák szeren birnak, azt mind leány ágh után birják, néme­lyeket pedigh pénziken; Á mint magfcul is hallotta Egyed György­tül, hogy 12 Ft-on Konya Bálintotul, Csák Szert és Konya Szert, amellyre potestált is Palffi Péter, árra viszont felelt, de ugyan örökben birjuk. Ezen, Fatens házánál olvasta néhay Mátai István Vice Szolga, Biró Uram azon Donaiat /!/, de az csak Becs és So­lom Famíliákat olvasót belülö, Leány ágh után á mi részik va­gyon benne annyiban illeti, de reliquo semi kőzik -j hozzá." /NB/! A többi nemes - tanú is erősen a Milej-ben és a Szegh­eken, ill. Szer-eken meggazdagult Gombás alias Egyed familia ellen vall, mint akik a névrokonságot kihasználva Vas megyéből beszi­várogtak a nemes Egyedek közé Milej-be./ 66. OLí Bestetics cs. lt-a. P. 234. Ser.V. 1717. Fasc. F. No.2. Rsz. 45. Konya Szer cf. Milej./Azonos jelzet alatt, a kivonat 8. s következő lap­jain./ Egyed család bir itt birtokot leányág után. Tanuvallatás / Becsvölgye egy része talán!/ K.Gy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom