Hahót-Izsófölde - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 10.

Iborfia 10.205. 31

Ibárfia : Z.Olt. I/335Ű. 228. A zalavári convent előtt több besenyő nemesek Nagy-Liszkó nevü birtokot Isebori Jánosnak átengedik. 1338. ápr. 14. ".....super quandam possessionem Noglizkow vocatem... 1466. Ibor­lyzko. Hazai Okmt. 1466. 1513. Iborlyzko Bazai Okmt. Pf. 2. Iborfia Zala megye oklevéltára. 1/14.0. 10.1. Veszprémi káptalan előtt Pábián fiai az Aracsa nemzetségbeli­ekkel Orbán birtoka felett megegyeznek. 1237* "...poslea trausit aquam Sarum et vodit pirum, a piro proten­ditor supra Tárna od alwarem quam vulgus vocat apathalmafa et Ibi sunt unte, deinde vodit a Yborfa et ibi est meta, et cadit iterem in 4 aquam Turma el...." Pf. 3. Iborfia. 1513. Iborlyzko / Csánki III. 79/, 1786lborfia,/Korabinsky/, 1851: Iborfa /Fényes/. Eredete ismeretlen. Ha azonos az 1237-i yborfa adattal /ZO. 1,14/, akkor a mai Iborfia alak népetimológia eredménye /Ku­binyi-.MNy LXI, 417/.

Next

/
Oldalképek
Tartalom