Gétye-Hagyó - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 9.

Gombosszeg 9.170. 24

35. Gazdacimtár. Járás: Havai. Község: Gombosszeg Földbirtokos neve, székhelye: Krassovich Lászlóné, Ságod földbirtok területe: 2 szántó: 2 kh. Földbirtok kat.tiszta jövedelme arany korona: 19 36. Gombosszeg 1936. 37. ZÁL'^aía megye Földhivatala. Zalaegerszegi tanácsa. 63/1947. Gombosszeg A község határában megváltás alá esó vagy elkobozható földbirtok nincs. Degré 38. Gombosszeg község. Zala megye, Zalaegerszegi járás. AB 1949. évi népszámlálás adatai alapján A város,község jellege: ktk. A község területe: 381 kat.hold. ill. 219 hektár, 'akóhá-ak száma: 45 A népesség száma: 185. A népesség gazdasági jellege: Ő. 1/ Tanácsának székhelye Petrikeresztur. 39. L. Nagy: Notitiae politico-geographico-statisticae I.R.Hungáriáé Zala m. Gombosszeg.pagus. Dom:8, RC.61. AC- Heb.-Sum:6l.

Next

/
Oldalképek
Tartalom