Gétye-Hagyó - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 9.

Gombosszeg 9.170. 24

5. / Meddig tartottak régies lakodalmakat köszöntőkkel? Még ma is előfordul. 6. / Van-e ,volt -e a falunak hires fafaragója, mesemondója, énekese, egyéb népművésze? Ha igen, ezek neveit is kérjük? nem volt. 7. / Milyen nevezetes egyéb szülöttjei vannak a falunak? VI. kérjük, az ivet a tanítókkal, a község régi dolgaiban járatos idősebb emberekkel megbeszélné kitölteni, és az adatszolgáltatók nevét, foglalkozását és életkorát is megjelölni. Stimecz Jakab tszcs, tag 69 éves I»apat József tszcs.tag. 67 éves. Kelt: Gombosszeg, 1969. május 10. Aláírás sk. vb. elnök. Pecsét. 32. Gombosszeg. /Zala m./ Népr. adatok. 1967. A göcseji "szegek" egyik jellegzetes, dombháton elterülő kis telepü-^ lése, mely ^az első birtokosról, a Gombos családról nyerte a nevét. « Az épitkezós már szinte teljesen modernizálódott, ^atus Gébor vertföld­ből épitett, csonkakontyos, zsuptetős háza egykor füstöskonyhás volt. lakóhá ához tartozik - vele szemben épült fel . az a kölönálló, zsup­tetős és zsilipéit boronafalu kamaraépület, mely 1966-ban nekerült a zalaegerszegi Göcse^ji Falumúzeumba, mint a régi népi épitkezés jellegzetes emléke. /Tóth J.: Göcsej.. 1965. és Gyütttáhapló,1966./ A falutól É-ra több dűlőnév után a középkori / Holub/ Petri telepre. A Pógárszer-ről a t tartják, hogy régen lakott hely volt, a Kigyó­árokban pedig a monda szerint olyan nagy kigyó élt, mely bejött a faluba és felfalt egy birkát. /Zala megye földr. nevei, 1964./ Szentmihályi Imre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom