Gétye-Hagyó - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 9.

Gombosszeg 9.170. 24

Munkalap az 1925» évi Közigazgatási Útmutató adatainak kijegyzéséhez Község neve: Gombosszeg Körjegyzőség: Barabásszeg Járás: Nova, Zala megye. a/ A község történeti leirása: 2. Területváltozások 1871. óta: Terület változás nem történt, azonban folyamatban van pálfiszeg határrész átcsa.tolása Gombosszeg határrészhez, mivel birtokuk a gombosszegieknek túlnyomóan s pálfiszegi határrészbon van. 2817/1925. főszolgabíró rend. 117/925. fjz.sz. 3. A község jellege 1848 előtt ? erre biztos adata, nincs. 4 : kezdettől kisközség, átalakulás, visszafejlődés nem +, rÍT«+ón t . 5. Anyakönyvi szervezeti változások: először csonkaV"»3y>»áti akvi.írejjü­letkez tartozott, azonban 1914. jul.l. -én onnar> kivált é i -íz uj 1 .i ifelállított barah^aszegi akvi ker. hez osatoltatott. Az állami anyakönyvi kerülethez tartozott, d/ Szociális igazgatást nincsenek. 8. Körorvos székhelye és pnnak- távolsága? Nagylengyel. Hány magáno^vo o lakik a községbeh?­11.Kocsmák, és ve^déglőv- száma? ­TTT.Közművelőd és Hány és milyen jen egü ó.<* fokoz^tft iskola van a községben; Iskola n i no s . Ipar óo v-er^ sked el em 9. Hníjvan a község állandó piaca? helyben nincs, legközelebb Zalaegerszegen 18 km. Hova gravi. + ál a község: Zalaegerszegre. 10. A községbeli kereskedések száma és jellege?­Szövetkezetek száma és jellege? — Iparosok szakma és foglalkozási ágak szerint? 1 cséplőgépész, 1 cipész­11. öyárak, ipartelepek és azok átlagos nagysága hajtóerő és mun­káslétszám szerint. nincs. V. Községi, háztartás 4. k községre kivetett efeyenea adók_?_ Földadó: 167,29 K, HázadÓ: 108 k, Ált.k*res*ti adó: 50 K. Vagyon és jöv, adó: 21. 45 K.

Next

/
Oldalképek
Tartalom