Gétye-Hagyó - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 9.

Gombosszeg 9.170. 24

ZAL; Conscriptiones nobilitares. 1828. Gomhosszegh .Petri-Keresztúr .s fordulatyai. Kétségtelen nemes 5 család, 10 férfi. Dr Juhászné. 23. Szombathelyi püspök i Levéltár. 1830. Bőle: Can. Visit, Novai ker. IV. füzet. Gombosszeg . Ifilej leábyegyháza, Birtokosok : különböző nemesek. Lélekszám: Katolikus conf. capax 44 " incapax 17 Összes: 61 Nép nyelve : magyar Plébános: természetbenit búzából és rozsból kap. Tűzifát a gogato­spktól 1 kocsival.. Tanitó: természetbenit búzából, roszból és mustból kap. A gyermekek tanításaiért 1/4 évenkint 18 krajcárt és télen 1 kocsi tűzifát. Dr Sill Perenc, Szombathely. 24. Gombosszeg , Zala vm. Novai járás. Gombaszeg. Földesura a szombathelyi Püspökség, fekszik Mellei egyház­szegnek szomszédságában és annak filiája.-Vályi:II.p.46.-1799. Falu, 8 házzal, 61 rk. lakossal. - Nagy: I.p. 345.- 1828. Gombaszeg. Magyar falucska, 8 ház,65 rk.lakos.Miilei leá nyegyháza. F.u. többen, fekszik 2 mf-nyire Zalaegerszegtől.-Thiele:I-II. p. 120.-1833. Gombosszeg, magyar falu,61 kath.lakos.F.u.többen.-Fényes:I.p. 514.-1836. Magyar falu, 75 kat.lak.F.u.többen.Ut .p.Egerszeg.-Fényes:I-II.p.52. 1851.

Next

/
Oldalképek
Tartalom