Gétye-Hagyó - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 9.

Gombosszeg 9.170. 24

Dic. Zala. III. 554.v.l. 1566. Gomboszegh Bzygan Mihály 1 quarta "Molendinator Eusdem et Dominorum Kerecheny" 1 oo^ta 10. Zalavári hh. lt. 1/2178. 1566. gomboszegh possessio Tanúvallomások a Mykhowcz-i Gerdák literati Gáspár Wyhel oppidium­beli tricessimator kérésére afelől, hogy a testvérét Pétert, a Zaía m-i Azzwelgh pos.:.essio határában Nagh István ugy megverte, hogy belehalt. - Kihallgattak: 8 Mykeffalwa-i nemest, 12 Barlahyda-i, 20 JEzzwwelgyé-i, 4 I»ak-i és 5 Gombosszegh-i jobbágyot. 11. Dic. Zala.3- köt. 1570. 719 v. lapon. Shombosze.^h Czigány Mihály negyed lakott eorta. lombosszegről a 18. század második feléből van először adatunk. Kis falucs! ka maradz a 19. században is,1828-ban 61, 1851-b«n 75 lakossal. Hombosszeg 3 Zqlaegerrr.fg> járís.

Next

/
Oldalképek
Tartalom