Bori-Büki - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 4.

Bödeháza 4.72. 51

Zágrábi érseki lt. 1698 Canonica visit. Protocoli Broj. 71/11.101-110 1. Bödeháza A dobronmki szt.Jakab plébániatemplom falazott, szentélye bol­tozott, hajója deszkamennyezetü /tabulata/, festett, keletéit. A kapu felett kórus, cseréppel fedett, ""éli oldalán torony fá­ból, zsindely tetó'vel, 3 mázsás haranggal. Öt könyve van, közte a misekönyv, esztergomi rituálé, Pázmány levelei, Káldi féle magyar biblia. Születési és házassági anya­könyvet vezet. A paplak emeleten, 7 éve épült tölgyfa és fenyőfa gerendákkal. Alsó szintjén a háznép /familia/ szobája, tőle keletre a kony­ha, mellette a kamra /conserva pro diversis rebus/, még egy kis konyha, és a háznép régi háza. A háznép szobája felett van a plébános elég tágas szobája /domus/, 2 keletre néző ablak­kal. Az ambitui.nál egy kis kamra, végül nyugatra a vendégszo­ba. Az ablak előtt keletre van egy kis ambitus /tornác?/, és a déli oldalon végig. A háztól délre van külön lóistálló és külön a többi állatok istállója meg egy conserva/kamra a gabonának/. A lóistálló felett cellárium a bor tartására. Plébánosa Kiss Miklós 38 éves , 11 éve pap, filozófiát Zág­rábban, teológiát Bolognában végzett, 10 éve itt, tisztessé­ges. A templom és a háza tisztaságát őrzi, haragját fékezi. Háznépe: 1 46 évey gazdasszony, 1 fiu, 1 szolgáló, egy 10 éves pásztorlány. Tisztességesek. A fél telkes gazdák 1/2 köböl búzát, 1/2 köböl rozsot, az egész telkesek l-l köblöt, a negyed telkesek fél quartale-t, a zsel­lérek 2 garast adnak.Ide tartozó faluk: Dobronok oppidum 66 telkes, 19 zsellér, Göntérháza pagus 16 ÍI 5 n Gáborháza ti 14 TI 4 ii Bziártóháza M 9 N 4 il Szombatfa N 13 lt h 11 Bödeháza 8 n 5 II Radamos 20 1! 7 il Kamanhaza 7 II 4 11 Sikolc 11 tf 11 il Jósec ­II 3 II Degré

Next

/
Oldalképek
Tartalom