Bori-Büki - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 4.

Bödeháza 4.72. 51

N. 78. Conscr. 1715. Bedeháza p ossessio, Eszterházy birtok. coloni: 5 inquilini: 3 agri: 49 cub. extirp. 6 " prata: 12 1/2 falc. Szántóföldje ad unum Campum . Rét sással vegyes szénát ad. A föld háromszoros termést hoz. A szomszédos dombokról lefut viz rongálja földjeiket. 58. ZÁL. Conscr.Univ. ü.ll/d. 1711. Szécsiszigeti és alsőlendvai uradalom összeirása 1711.23 p« Gazdák neve: 7 Ökör,ló,fej ős tehén: 17 Meddő tehén, tinó, tulok, negyedfü: ­Tiraó,tulok,csikó,harmadfű: ­Fejős juhkecske és öreg sertés: 13 Tavalyi juh és esztendős süldő: Vetés és kész, vagy szalmában gabona,pozs.köböl: 57 Bor, pozsonyi akóval: 2 %jk Árpa, zab, hajdina, köles , tönköly: Kas méhe: Interesen pénze: Marhája kamaton: Mesterember: Kereskedő: Másnak adósa-e: 198 Pt. Falutól porcióba vették: 20 ti. Kerecsényi

Next

/
Oldalképek
Tartalom