Bori-Büki - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 4.

Bödeháza 4.72. 51

8. / 1900 körül az állattartás melyik ága virágzott legjobban? / ló, szarvasmarha, sertés, stb./ Szarvasmarha, sertés. 9. / Az 1930-as évekbe i az állattartásnak melyik ága virágzott legjobban? szarvasmarha, sertés. 10. / Ha volt a faluban vagy a közelben uradalom, közvetlenül a felszabadulás előtt a faluból kb. hány cseléd, hány konvenciós, hány napszámos dolgozott ott? 4 család dol­gozott cselédként. V. A falu néprajzi jellegzetessége 1. / Van-e még a faluban népviselet? nincsen 2. / Ha már nincs, meddig viselték általában és milyent? 1925­ig A nők hegyeskontyot, a férfiak szélesgatyát. 3. / Élnek—e még a faluban régi népi játékok , szokások? / betlehemezés, regölés, pünkösdi királyválasztás, lucanapi kotyolás, húsvéti locsolás, balázsjárás, aprószenteknapi korbácsolás, gergelyjárás, stb./ A jelenidőben: Kor ácso­lás, Lucálás, Maszkázás. 4. / Ha nem mikor kezdett elmaradni, és mikor maradt el telje­sen? Ezek la-san, ezek is elmaradnak. Kb.: 4-5 éven belül. 5. / Meddig tartottak régies lakodalmakat,köszöntőkkel? Még a jelenidőben is. 6. / Van-e , volt-e a falunak hires fafaragója, mesemondója, énekese, egyéb népművésze. Há igejjin ezek neveit is kérjük? nincsen és nem is volt. 7. / Milyen nevezetes egyéb szülöttjei vannak a falunak? nincsen VI. Kérjük az ivet a tanitókkal, a község régi dolgaiban jára­tos idősebb emberekkel megbeszélve kitölteni, és az adat­szolgáltatók nevét, foglalkozását, és életkorát is megje­lölni József Ferenc tsz-tag 1894 Fehér Antal tsz-tag 1884 Kelt Bödeháza 1967.május 16. Kulcsár József sk.Ph. VB.elnök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom