Bori-Büki - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 4.

Bödeháza 4.72. 51

pedig egy Cserta nevü gróf kastélya. A Bedamonai hidhál a tö­rökök csatát vesztettek, mert az iszapba süllyedtek./ Zala m. földrajzi nevei, 1964./ Szentmihályi Kérdőiv a Helytörténeti Lexikon számára a zalai falvakról. I. 1/ A község neve : Bödeháza . 2. / A község fekvése. Dél és Észak irányban. a legközelebbi várostól, illetve főútvonaltól hány kiló­méi erre fekszik? Várostól : 50 km, főútvonaltól: 7 km. 3. / A termőtalaj minősége / agyagos , sik/ ? 4. / A termőtalaj termékenysége. Mekkora az átlagos szemtermés mázsában? Buza: 8 q, Ósziárpa: 6 q, kukorica: 18-20 5. / Van-e vasútállomása? nincsen. 6. / Van-e folyó, vagy patak a községben? Ennek neve? Nincs. 7. / A legközelebbi vasútállomás hány km-re fekszik? 8 km. 8. / Ezt a vasutállomász használják-e rendszeresen? igen Ha nem hova járnak szivesebben? 9. / Van-e a községnek autóbiisz összeköttetése, és ha igen, hány irányban? Van egyirányba, Lenti. 10. / Mióta van autóbmszjösszeköttetáse a községnek? 1963 évtől. II. / 1950-ben volt-e autóbuszjárata? nem 12. / Van-e lehetőség a termények eladására? igen. Ha igen, hová hordják terményeiket piacra? Lenti. Járás székhelye. 13. / Vannak-e és hányan,akik rendszeresen szálliianak terményt távolabbi városokba? esetleg Budapestre? nincsenek. Hova szállítanak ezek? A helyi tsz lenti. 14. / Hová szállították terményeiket az 1930-as években? Rédics. 15. / Hová hordták terményeiket piacra 1900 táján? Alsólendva 16. / Van-e kövezett utja a községnek? van Ha igen, mióta? 1937 óta. 11. Épitkezés utvarend 1./ A házak és melléképületek épitkezési anyaga általában a felszabadulás idején / tégla , kő, vályog, fa;

Next

/
Oldalképek
Tartalom