Bori-Büki - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 4.

Bödeháza 4.72. 51

sültek a községben / melyik évben/, milyen fontosabb változások következtek be? Tanácsháza 1960 Tüzoltószertár 1955 Termelőszövetkezet gazdasági épület istálló 1961-1970. 12./ Tájhév. Hetes Hetési község tájegységében hét községnév " háza" elneve­zéssel fejeződött be: pl.: Gáborjánháza, Bijártóháza. "Hetes" a hét község név fogalmából származik. Kelt: Rédics, 1973. május 3. Eurján Lajos sk. aláírás 4. Bodahaza, Népszámlálás Í970. népesség: kereső: Mezőgazd.: 181 124 Ipar: 66 30 Egyéb: 30 15 összes_ 277 169 Lakó épület: 84 em: Lak.: 86 5. Bödeháza /Zala m./ Néprajzi adatok, 1967­/A hozzátartozó Szentistvánlak nélkül/. Utmenti település, sok keritett alaprajzú házzal /kat.térkép, I864./ Ma már az épitkezés jellegtelen. A síkvidéki, mocsaras határu község. Hetesben fekszik. Eőleg a nyelvjárás, a szövés és a szines női viselet volt jellemző a községre. Régi bútorok /ládák/ kerültek innen a göcseji Múzeumba. Mondák: A Közbirtokossági legelőn templom volt, a Csertakuti dombon

Next

/
Oldalképek
Tartalom