Bori-Büki - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 4.

Bödeháza 4.72. 51

tozások következtek be? Kelt: Bödeháza, 1972. .május hó 12 nap. Óbiró Ida Éva sk.PH. 3. Zala megye Helytörténeti lexikonéhoz. 1972. Bödeháza község 1. / Önálló tanácsú község-e? nem a közös tanács székhelye: Rédics, mikor szűnt meg az ön­álló tanács: 1970 év. 2. / 1967 óta történt-e községegyesités, melyik évben, mely községek egyesültek? nem 3. / 1950 óta történt-e a község határában jelentősebb vál­tozás /nagyobb területek átcsatolása, lakott helyek át­csatolásait 4 Ha igen, melyik évben, melyik határrészt, la­kott helyet csatoltak el és hova, illetve csatoltak a köz­séghez, honnan? nem 4. / Melyik évben let"t^, község termelőszövetkezeti község: I96O év. Előzőleg müködtek-e a községben termelőszövet­kezetek, vagy termelőszövetkezeti vsoportok: nem Ha a község termelőszövetkezete 1960 után más termelőszö­vetkezettel egyesvlt: melyik termelőszövetkezettel: Hetes Népe MTSZ. mikor? 1965 év-az egyesült MTSZ székhelye: Gá­borjánháza. 5. / Van-e a községben önálló KTSZ,ÁFÉSZ: nincs. Müködik-e ott más községbeli KTSZ részlege: melyiknek milyen? nem 6. / Milyen ipari üzem működik a közslgben? Mikor létesült? nem. 7. / Van-e a községben orvos? Nem Ha nincs orvos, melyik orvosi körzethez tartozik: Rédicsi 8. / Milyen egészségügyi vagy szociális intézmény/kórház, böl­csőde, szociális otthon stb./ van a közslgben, melyik év­ben létesült? nincs. 9. / Van-e vezetékes gázszolgáltatás? nincs 10. / Van-B törpe vizmü? Nincs 11. / A felszabadulás óta milyen fontosabb létesítmények léte-

Next

/
Oldalképek
Tartalom