Bázakerettye-Boncodfölde - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 3.

Bocfölde 3.59. 66

OL. P. 583. Rajky cs. lt.-a jun. 10. 1545 1545. Boczfewlde possessio Zalavári kvt. bizonyságlevele, Nadasdi Tamás restatucio-t el­rendelő mandátuma^ teljesitéséről. Tanuk Boczföldéről. cf. Zenthtamas. / Azonos jelzet alatt , a kivonat 7. lapján./ KGy. 29. Áll. Levéltár Szombathely. 1545 Kápt.Jegyzőkönyv I. 85 lap, 185 sz. Boczfelde possessio Zenthersebethi Theryek Istbán tiltakozik a következő zala­megyei helységben lévő teljes birtokrészek eladása ellen. Theryek Pált, Sebestyént és Jánost a fenti birtokrészek el­adásától eltilt ja :Andrashyda, Zenthmarton, Marthonfalwa, Egerwewlgye, Zenthersebeth, Boczfelde, Bedeyzenthmarthon, Hermanfalwa,Salomwar, Erdewfalwa, Gergyanaag, Irssa, Welewcze, Thythews praedium és vasmegyében Januspanfalwa. Anno 1545 /Qsánki a fent szereplő Sztmárton helységeket nem emliti külön helységként./ Sill, Szombathely. 30. Zalavári hh.lt . 1/2106. 1557. Boczfewlde possessio A kald-i Márton felesége, a Theryek fiúktól követeli az első férje: Theryek János Zala m-i Zenthersebeth, Andráshyda, Jeghenye, Zenthmarton, T Zenthmyhalffalwa.Egerwelge, Akoshaza, Boczfewlde, Salamonwara, Bencze, Erdewhath, Irsa, Hermanfalwa, és Marthónffalwa birtokaiból az őt illető részt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom