Bázakerettye-Boncodfölde - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 3.

Becsvölgye 3.48. 17

mindössze 47 kh-t vettek igénybe ebből, is csak 10 h-t tudtak 16 személynek kiosztani. A lakosság­nak a 60 %-a 1960-ban még az őstermelésből élt, a felszabadulás előtt mint egy fele járt el mezőgaz­dasági munkára különböző .uradalmakba, az 1950-es években pedig már Zalaegerszegre és Ajkára az ipa­ri üzemekbe jártak dolgozni. 1960-ban lett termelőszövetkezeti község, 196B-ban a kus,tánszegi termelőszövetkezettel egye­sült, az egyesült szövetkezet székhelye Kustánsze­gen van. 1970-ben Kustánszeg községgel egyesült Becsvölgye község. 1958-ban orvosi körzet székhelye lett, orvosi rendelő épült, 19ol-ben megtörténik a falu villamo­sítása, a szövetkezet jelentés építkezéseket végez gazdasági központ kialakitása céljából. Az iskolák államosítása előtt a faluban 3 felekezeti iskola volt /barabásszeg, Pajzsszeg és Vörösszeg/, jelen­leg teljes általános iskola működik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom