Bázakerettye-Boncodfölde - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 3.

Becsvölgye 3.48. 17

csak 5-25 g taksát. Ugyanakkor a töröknek 6b Ft sareotí fizettek és ajándékot adtak. A középkorban már volt temploma és papja, a reformáció után a kisnemesek kálvinisták lettek. 1718-ban a katolikusok és a protestánsok száma körülbelül egyenlő volt, akkor a templomét elvet­ték a protestánsoktól, de később sikerült nekik visszaszerezni. A protestánsok szabad vallásgyakorlása később is nehézségekbe ütközött. Mária Terézia kérésükre 17^9-ben megengedi a szabad vallásgyakorlatukat. Időközben elszaporodtak az agilisek és más nem nemes családok. 1770-ben a nem nemesek között 6-7 iparos volt, ezenkivül 24 pásztor, a nem nemesek is legnagyobbrészt nemesi földeket birtak, az irtás­föluek után sem adtak semmit. A házaik körül gyü­mölcsfák voltak, a föld terméketlen és az esőviz sok kárt okozott. 1777-ben a következő részekből állt: Pajzsszeg, Kustánszeg, Kislengyel, Barabásszeg, Bánszeg,Vö­rösfiak szege, Gerátszeg, Kereseszeg, Vargaszeg. A XIX. sz,-ban a település egyes részei mind­inkább önállósodtak, és a Bach-korszakban önálló községekké alakultak. 19^3 július 1-én Barabásszeg, Kislengyel és Pajzsszeg ismét egyesült Becsvölgye e névvel. A földreform során felosztható birtok alig volt,

Next

/
Oldalképek
Tartalom