Bázakerettye-Boncodfölde - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 3.

Becsvölgye 3.48. 17

Big|X2ÍS^i_Ii_ii 1371; bechvelgh; 1^9ö: Bech­\elgye . _I»_2. A régi magyar Becs /Bech, Beche, Bethe/ személynévvel azonos /Kovács Index/. Il£ A Becsvölgye névvel nevezett település te­lepülési tájnak is mondnató, amely a középkorban, de még a XVIII. sz.-ban is a mai területnél lénye­gesen nagyobbat zárt magába. A névadó Becs patak völgye Novától északra, egészen Csonkahegyhátis, 1 nyugatra pedig Petrikereszturtól Szilvágyig terjed. A XIV. sz.-ban emiitették először: 1371-ben Becs­völgyi István fiát Balázst, 1387-ben Kisbécs nevü birtokot becsvwlgyi nemesek birták. Feltehető, hogy a terület már korábban lakott volt és a középkorban is több kistelepülést /-szeget/ vagy fordulatot ­foglalt magába. Az oklevelekben azonban a középkor­ban csak Becsvölgye néven szerepelt. Az egész tele­pülés nemesek által lakott kuriális falu volt, ahol joboágyról csak 1313-ban történik kivételesen em­lités. A török hódoltság idején végig lakott, lakosságá­nak számát azonban az összeírásokból nem lehetett megállapítani, de valószinüleg jelentősen növeke­dett, A nemesek bagyoni rétegződése erősödött, a Bán család emelkedett ki, I626 táján az összeirtak között egyetlen nemes fizetett 50 d-t, a többi 42

Next

/
Oldalképek
Tartalom