Babat-Batyk - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 2.

Batyk 2.44. 68

OL. Batthyány cs. körmendi lt.-r, P.1313* Maj. Lad.29.Bb.63 . 1639* Tyrlye /-Tűrje/ Batyk predium! A Zala megyei Sedria által kiadott bizonyságlevól./Xelt. I639.szept 26-án. Zent Groth praedium suburbiumában .Eredeti.,latin./ A sedria előtt megjelenik Bettyey Bálint, a megye szolgabírója és Santiea Mátyás fyrhye-i prépost törvényéé kérése alapján ün­nepélyéé tiltakozás formájában bejelenti, hogy a prépostnak tudonására jutott az, hogy Borekszó-1 Hegynaeey István ia Já­nos, valamint több nemes társuk,kik együtt "Domini videlicet nuncupati, ia territorio ao intra verne metas Praedy eimiliter Batyk vooati ipslus Domini praepositl... pro reeidontys Colono­r ra et Jobagyorum auerum antclatum Praedium Eorundem Hagy Batyk alias possessionem deserentium et desole.si permittontrum Certae quasdam Domuneulas oxtruero et aedificare euranorint, Ibidemquo absaue omni solutlone consus vei laborum solitorum praertationo Ibideneorundem Coloni Resideant ao ooomorantur. . . " A szolgabíró a prépost nevében eltiltja a felsoroltakat ettől aa eljárástól azzal, hogy ha prépost bármit tesz jogai védelmé­re, azt a betelepült Jobbágyok.ne neki, hanem a törvénytelen el­járást támogató saját uraiknak róják fel. K.Gy. 36. OL. Batthyány es. körmendi lt-a. P.1313.Maj. Lad.29.No.63 . 1639. Begy alne 0 Batvk praedium of.t Syrlye /Azonos jelzet alatt, a kivonat 2. lapján. A sedria előtt a tűrjei prépost. K .Gy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom