Alibánfa-Átalfalud - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 1.

Alibánfa 1.1. 63

Alibánfa Statisztikai források jegyzéke. SSz.Forrás 1. 1784-87. évi népszámlálás 2. Conscriptiones c. összeirások az 1805, 1828, 1842 és 1848 évekről 3. 1819.1847, a nem nemes népesség összeirása 4. Nemesi összeirások 5. 1828. évi jobbágyösszeirás 6. 1828. Ludovicus Nagy 7. Úrbéri törvényszéki iratok 8. Népességi adatok 1785-1960 közötti időszakból 9. Születési, halálozási, házasságkötési adatok a hiv. ak. időszakból 10. Lakóház-adatok 1785-1960 közötti népszámlálásból 11. Lakóépületek száma és megoszlása falazat és tető fedés szerint az 1900,1930, 1960-as évekből 12. Földterület művelési ágak szerinti megoszlása 1857, 1895, 1935. 13. Mezó'gazd. népesség birtokkat. szerinti meg­oszlása 1910, 1941. 14. Népesség doglalkozási adatai 1910-1970 között 15. 1925-ös közigazgatási tájékoztató 16. Ipari üzemek adatai 17. 1945-ös földosztás adatai 18. Ingázásra vonatkozó adatok 19. Termelőszövetkezetek taglétszámának adatai 20. Néprajzi kérdőiv 21. Néprajzi adatlap 22. 1962-0,- h ly j 'gfcévtár külter.lakotthely adatai 23. 1960-as helyzetkép-statisztika

Next

/
Oldalképek
Tartalom