Vízügyi Közlemények, 2005 (87. évfolyam)

Szlávik Lajos-Fejér László-Stelczer Károly: Szemelvények a Balaton és vízgyűjtőjének krónikájából

448 A Ba l a t o n é s vízgyűj t őj e a Ví z ügyi Közleményekben (Bibliográfia) 1868. december 31. Életbe lépett az új, hivatalos siófoki zsilip kezelési szabályzat. Ez a „0" vízszintet már nem célnak, hanem csupán a megengedhető legkisebb vízállásnak tekintette, s májusra ehhez viszonyítva minimálisan 32 cm magas tartalékvíz gyűjtését írta elő. 1871. A Balatoni Gőzhajózási Társaság mellett a két part közötti összeköttetés, és a révhajózás lebonyolítására megalakult a Zala-Somogy Gőzhajózási Társaság. Hajó­juk a tó első csavargőzöse, a „Balaton" volt, s nemcsak Boglár és Révfülöp között működött, mint átkelő-járat, hanem különjáratokat is vállalt. 1874. A Zalavíz Szabályozó Társulat újraalakult, s bevonta a társulatba a balaton­hídvégi és a balatonmagyaródi birtokosokat. A társulat 1894-ig elvégeztette a sza­bályozást Balatonhídvégtől felfelé Kehidakustányig, és lefelé a Kis-Balatonon ke­resztül egészen a Fenéki-hídig. 1879. Fonyódon megépült a déli part második kikötője. 1879. augusztus KISZELY Károly, országos középítészeti felügyelő A Közmunka és Közlekedés­ügyi Minisztérium felkérésére ,.Műszaki vélemény a Balaton szabályozása iránt" cím­mel tanulmányt készített, amelyben a tó vízháztartási tényezőire vonatkozó adatok is szerepeltek. Az 1878-83. közötti esős periódusban a Balaton vízszintje erősen megemelkedett ( + 195 cm-rel tetőzött) és ez idő alatt egyszer sem süllyedt +140 cm alá. KISZELY munkájában javaslatot tett A Balaton vízszintjének szabályozására, A Sió zsilip 48 m 3 s _ 1-re való bővítésére, a Sió meder vízemésztő képességének növe­lésére, mert csak ez teszi lehetővé a Balaton-vízállás kívánt határok között tartását. Tervet készített a Sió mederszelvényeire és a zsilipre és ennek megfelelő zsilipkeze­lési szabályzatot dolgozott ki. A Balaton vízszintjének szabályozásánál még szere­pel a „0" vízszint, mint megengedhető legkisebb vízállás, de a vízeresztést már +46 cm-nél eltiltja. Felismeri a tartalék-vízkészlet jelentőségét és felső határát +95 cm­ben állapítja meg, mint amely még nem veszélyeztet semmilyen érdeket. A kérdés rendezése annál is inkább indokolt volt, mert a Balaton közel két éven át tartó ára­dása igen nagy gondokat okozott a tóparti érdekelteknek. 1880. A szakirodalom adatai alapján ebben az évben történt az első mesterséges hal­telepítés A Balatonba. MIGAZZI Vilmos nagyobb mennyiségű kaliforniai lazac ivadé­kot helyeztetett ki Keszthely és Balatongyörök között. 1881. A Nádorcsatorna Társulat igazgató főmérnöke BOBIK Ignác lett és ebben a be­osztásában a Sió alsó szakaszán szinte évente ismétlődő árvizek elleni védekezést szervezte meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom