Szlávik Lajos – Fejér László: 111 vízi emlék Magyarországon (KÖZDOK Kft. Budapest, 2008)

A könyv elkészítését és megjelentetését lehetővé tette: a Környezetvédelmi És Vízügyi Minisztérium Vízügyi Szakállamtitkársága Szerkesztőbizottság: Kóthay László (elnök) Fejér László Lovas Attila Dr. Szlávik Lajos írta és szerkesztette: Fejér László Dr. Szlávik Lajos Tördelte: Fényképezte: Dr. Szlávik Lajos Vizy Zsigmond A forrásanyagok összegyűjtését és a kézirat szakmai bírálatát a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságoknál koordinálták: Csont Csaba (ÉKÖ VÍZIG) Csorbák Erika (FETIKÖVIZIG) Fazekasné Tóth Andrea (KÖDUKÖ VÍZIG) Hamza István (NYUDUKÖVIZIG) Japport Magdolna (KÖRKÖVIZIG) Ke ve Gábor (ADUKÖVIZIG) Molnár András (ÉDUKÖ VÍZIG) Nagy Annamária (TIKÖ VÍZIG) Nag yszöllősi Nóra (ATIKÖ VÍZIG) Pálfiné Bíró Szilvia (DÉDUKÖ VÍZIG) Von a Titusz (KÖTIKÖ VÍZIG) Wagner Mihály (KDVKÖ VÍZIG) Tipográfia és borítóterv: Bíró Mária <SK Nyelvi lektor: Dr. Valachi Anna ^ JOz-öEF- ÉS MED/Äc£ \ L. sz.:. 1 Of £21 .....■j'tsXíü’ B AJA Fordítás Dr. Koch Ildikó Suprex Kft. Szilvássy Zoltán A szerkesztés lezárva: 2008. november ISBN 978-963-552-418-1 Műszaki szerkesztés Kling Zoltán Kiadja a Közlekedési Dokumentációs Kft. Felelős vezető: Nagy Zoltán ügyvezető igazgató Nyomta és kötötte az Alföldi Nyomda Zrt. Felelős vezető: György Géza vezérigazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalom